Семантизація фахової лексики на заняттях з біології на підготовчому факультеті для іноземних студентів

  • Марина Миколаївна Левіна Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Ключові слова: іноземні студенти, початковий етап навчання, фахова лексика, семантизація, наочність

Анотація

У даній роботі розглядаються деякі засоби семантизації фахової лексики на заняттях з біології на підготовчих факультетах для іноземних  студентів. Даються практичні рекомендації  з  використання цих засобів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марина Миколаївна Левіна, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Викладач  кафедри природничих наук

Посилання

1. Барановська Л.В. Навчання студентів професійного спілкування / Л.В. Барановська. – Біла церква : Білоцерковськ. держ. ун-т, 2002. – 256 с.

2. Воронина Д.О. К вопросу об использовании наглядных средств в практике обучения иностранному языку / Д.О. Воронина : матеріали V Міжнарод. науково-метод. конф. [«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»], (Харків, 22 листопада 2012 р.). – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 44-45.

3. Гончарова І.П. Психолого-педагогічні засади викладання мов у аспекті самостійної роботи іноземних студентів-медиків (з досвіду роботи) / І.П. Гончарова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 20. – С. 37-45.

4. Довгоп’ят О.О. Упровадження імітаційно-моделюючих ігор у процесі довузівської підготовки іноземних громадян / О.О. Довгоп’ят // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – Вип. 12. – С. 125-131.

5. Д’яченко Г.П. Причини мовленнєвих проблем засвоєння та використання фахової термінології студентами економічних спеціальностей ВНЗ Сходу України / Г.П. Д’яченко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – Вип. 10. – С. 84-90.

6. Зотов Ю.Б. Организация современного урока / Ю.Б. Зотов. – М. : Высш. шк., 1984. – 143 с.

7. Хейлік В.Д. Формування вмінь вірогідного прогнозування та запису російською мовою тексту навчальної лекції в іноземних студентів медико-біологічного профілю / В.Д. Хейлік // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 18. – С. 268-275.

8. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г.И. Щукина. – М. : Высш. шк., 1981. – 174 с.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Левіна, М. (2015). Семантизація фахової лексики на заняттях з біології на підготовчому факультеті для іноземних студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 137-142. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3075