Індивідуальний підхід до формування мовленнєвої культури студента

  • Людмила Олексіївна Кравцова Кафедра російської мови філологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
  • Ірина Семенівна Манойло Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Ключові слова: індивідуальний підхід, педагогічна майстерність, самовдосконалення, мовленнєва культура, майстерність спілкування

Анотація

У статі розглядається проблема мовленнєвої культури як чинника особистісної культури студента. Розвиток особистості передбачає комплекс виховних впливів педагога та бажання самовдосконалення студента. Методика індивідуального підходу сприяє формуванню культури мовленнєвої діяльності, майстерності спілкування, використання власного позитивного досвіду. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Олексіївна Кравцова, Кафедра російської мови філологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Старший викладач
Ірина Семенівна Манойло, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Старший  викладач

Посилання

1. Нечепоренко Л.С. Морально-духовні засоби формування педагогічної майстерності вчителя // Збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи». Випуск 24. Частина І. Харків, ХНПУ 2006. – С. 119-124.

2. Нечепоренко Л.С. Основи педагогічної майстерності. Науково-педагогічні рекомендації до вивчення спецкурсу. – Харків: ХНУ. 2009. – 29 с.

3. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: ХНУ. 2009. – 270 с.

4. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

5. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія. За аг . ред.. Ничкало Н.Г., Зязюна І.А. та ін.. – К.:2003. – 246 с.

6. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид. стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

7. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1980. – 430 с.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кравцова, Л., & Манойло, І. (2015). Індивідуальний підхід до формування мовленнєвої культури студента. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 124-130. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3070