Самостійна робота як основа технологічної підготовки студента

  • Сергій Борисович Бєляєв Кафедра педагогіки та психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: технологічна підготовка, самостійна робота, професійна педагогічна підготовка

Анотація

У статті розглядаються питання забезпечення технологічної підготовки студента. На основі аналізу складових технологічної підготовки доводиться необхідність визначення у якості її основи самостійної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Борисович Бєляєв, Кафедра педагогіки та психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічних наук, доцент, професор

Посилання

1. Жерновникова О.А. Дидактичні умови стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів медичного коледжу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. / О.А. Жерновнікова – Харків, 2009, – 219 с.

2. Камоза Т.Л. Концепция общепрофессиональной подготовки бакалавра. : автореф. дис. доктора пед. наук: 13.00.08 теория и методика профессионального образования / Татьяна Леонтьевна Камоза – Чита, 2010. –42 с.

3. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-метоическое обеспечение: Учеб. Пособие. / Виталий Андреевич Козаков – К.: Вища шк., 1990. – 248 с.

4. Усова А.В. Вологодская З.А. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе. / А.В. Усова, З.А Вологодская. – М.: Просвещение, 1981 – 158 с.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бєляєв, С. (2015). Самостійна робота як основа технологічної підготовки студента. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 34-45. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2964