Зміст і завдання інтерактивного навчання в системі сучасних освітніх технологій

  • Оксана Олексіївна Бабакіна Факультет початкової освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • Ольга Василівна Молчанюк Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: технологія, інтерактив, інтерактивні технології

Анотація

Зміст і завдання інтерактивного навчання в системі сучасних освітніх технологій

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Оксана Олексіївна Бабакіна, Факультет початкової освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічних наук,  доцент, декан
Ольга Василівна Молчанюк, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих дисциплін

Посилання

1. Корогод Н.П. Інноваційні підходи в системі мотивації творчої діяльності науково-педагогічних працівників / Н.П. Корогод // Педагогіка і психологія формування творчої :особистості: проблеми і пошуки : зб.наук. пр./ [ редкол. Т.І. Сущенко (гол. ред.) та ін. ]. – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 51. – С. 200 – 204.

2. Сластёнин В.А. Педагогика: инновационая деятельность / В.А. Сластёнин, Л.С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. – 224 с.

3. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К, 2000. – 368 с.

4. Пєхота О.М. Освітні технології. / За ред. О.М. Пєхоти. – К. – 2002. – 255 с.

5. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов / А.В. Хуторской.– СПб: Питер, 2001.–544 с.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бабакіна, О., & Молчанюк, О. (2015). Зміст і завдання інтерактивного навчання в системі сучасних освітніх технологій. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 19-26. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2962