Теоретичні основи професійної мотивації до педагогічної діяльності

  • Олена Геннадіївна Павлова КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: мотив, мотивація, професійна підготовка, педагогічна діяльність

Анотація

У статті розглядається суть, зміст та структура мотиваційної сфери особистості. Відзначено багатоаспектність і складність цього явища. Наголошується, що для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів і їх професіоналізації необхідно розвивати мотивацію, яка спонукає до оволодіння професійними компетенціями. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Геннадіївна Павлова, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Викладач кафедри педагогіки та психології

Посилання

1. Батаршев В.А. Учебно-профессиональная мотивация молодежи : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.В. Батаршев – М.: Издательский центр «Аркадия», 2009. – 192 с.

2. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции [Текст] / В.А. Иванников. – М.: Просвещение, 1991. – 274 с.

3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 304 с.

4. Бухтеева Е.Е. Педагогические условия формирования мотивации к профессиональной деятельности [Електронний ресурс] / Е. Е. Бухтеева, И. О. Кравец – Режим доступу до ресурсу: // среднее профессиональное образование. 2013. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-motivatsii-k-professionalnoy-deyatelnosti.

5. Барковская М. Г. Исследование мотивации педагогической деятельности [Електронний ресурс] / М. Г. Барковская, А. К. Осин – Режим доступу до ресурсу:
http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=10002189.

6. Профессиональная мотивация как предмет социологического анализа / А.В. Сотникова // ИСОМ. – 2010. – Вип. №3. – С .118-123.

7. Пінська О. Професійна мотивація як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності студентів / О. Пінська // Проблеми трудової і професійної підготовки. – 2009. – Випуск 14. – С. 111-115.

8. Єрохін С.А., Нікітіна І.В., Нікітін Ю.В. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці / С.А. Єрохін, І.В. Нікітіна, Ю.В. Нікітін // Юридична наука. – 2011. – № 1. – С. 20-27.

9. Кучмиева, С. И. Мотивационные факторы профессиональной социализации студентов в период обучения в ВУЗе: автореф. дис. … канд. социол.наук: 22.00.04 / Кучмиева Светлана Ивановна; ГОУВПО Волгоградск. гос. ун-т. – Волгоград, 2007. – 24 с.

10. Афанасенкова Е. Л. Мотивы обучения и их изменение в процессе обучения студентов вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Афанасенкова Елена Леонидовна; М., 2005. – 23 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Павлова, О. (2015). Теоретичні основи професійної мотивації до педагогічної діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 196-204. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2763