Формування пізнавального інтересу в учнів із низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі

  • Олена Семенівна Казачінер КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Ключові слова: пізнавальний інтерес, мотивація, навчання іноземної мови, учні з низькою мотивацією у навчанні, формування позитивної мотивації, підвищення рівня пізнавального інтересу

Анотація

У статті на основі чинників зниження у школярів рівня пізнавального інтересу та мотивації навчання іноземної мови виділено ефективні методи та прийоми, що сприяють підвищенню пізнавального інтересу учнів із низьким рівнем мотивації до вивчення іноземної мови. Автором проаналізовано джерела та шляхи формування позитивної мотивації та розвитку пізнавального інтересу в навчанні, зокрема іноземної мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Семенівна Казачінер, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Старший викладач кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Аль Саєд Ахмад Джихад. Формування пізнавального інтересу в учнів із низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Аль Саєд Ахмад Джихад; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 16 с.

2. Баженюк З.С. Діагностика особливостей мотивації навчальної діяльності школярів підліткового віку / З.С.Баженюк // Методичні рекомендації. – Луцьк, 1999.

3. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: кн. для учителя / А.С. Белкин. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с.

4. Бондар В.І. Дослідження мотивів навчальної діяльності учнів допоміжної школи / В.І. Бондар // Питання дефектології. – Вип.2. – К.: Рад. школа, 1966. – С. 87-95.

5. Гулеватий В.Л. Шляхи підвищення мотивації навчання / В.Л.Гулеватий. – Вінниця, 2006.

6. Зайченко М.В. Пробудимо бажання вчитися / М.В.Зайченко. – Пирятин, 2011. – 12 с.

7. Кириленко В. Порушення мотивації навчання як першопричина негативної поведінки / В.Кириленко // Психолог. – 2005. – №18. – С. 7-8.

8. Максимова О.О. Досягнення успіху шестирічним першокласником / О.О. Максимова; за ред. проф. М. В. Левківського. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 184 с.

9. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя / А.К.Маркова. – М.: Просвещение, 1983. – 96с.

10. Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В.М.Синьов, М.П.Матвєєва, О.П.Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с.

11. Тулупова Т. Шкільна мотивація як компонент психологічної комфортності / Т.Тулупова // Психолог. – 2006. – № 15. – С. 5-8.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Казачінер, О. (2015). Формування пізнавального інтересу в учнів із низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 110-119. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2754