Стратегія співробітництва в підготовці курсантів до роботи з особовим складом

  • Сергій Олександрович Іщенко
Ключові слова: виховна робота, особовий склад, курсант, підготовка, стратегія співробітництва, інтерактивні технології, методи, форми

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність підготовки курсантів до роботи з особовим складом, доцільність стратегії співробітництва у зазначеному процесі. Уточнено суть, концептуальну основу та змістові характеристики стратегії співробітництва, аргументовано добір інтерактивних технологій, методів і форм її реалізації в процесі підготовки курсантів до роботи з особовим складом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Олександрович Іщенко

Пошукувач кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Посилання

1. Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення : курс лекцій / В. В. Ягупов. – К. : Київський університет, 2002. – 349 с.

2. Левченко С. М. Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Левченко Сергій Миколайович ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2004. – 20 с.

3. Новий тлумачний словник української мови. У 3-х т. 3 том : П – Я. – К. : АКОНІТ, 2008. – С. 449.

4. Longman active study dictionary of English. – Addison Wesley Longman Limited. – Edinburgh, 1991. – P. 163.

5. Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е. С. – Минск : Современное слово, 2006. – 928 с.

6. Сивак О. І. Актуальні гуманітарні та соціальні аспекти кадрової політики та роботи з особовим складом в умовах вищого військового навчального закладу / Сивак О. І., Грицевич Т. Л. // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 79. – Вип. 66. – Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 114–121.

7. Марченко О. Г. Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Марченко Ольга Геннадіївна ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 20 с.

8. Пожидаєв А. О. Формування організаторських здібностей курсантів у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу системи МВС України : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Пожидаєв Андрій Олександрович ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2010. – 20 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Іщенко, С. (2015). Стратегія співробітництва в підготовці курсантів до роботи з особовим складом. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 103-109. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2753