Формування організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у процесі магістерської підготовки

  • Алла Вікторівна Яцинік
Ключові слова: організаційна культура, керівник, дошкільний навчальний заклад, магістерська підготовка

Анотація

У статті розкрито актуальність формування організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у процесі магістерської підготовки. Організаційну культуру розглянуто як особистісне новоутворення, яке виявляється в професійній спрямованості, знаннях й уміннях, особистісно-професійних якостях керівника.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Алла Вікторівна Яцинік

Пошукувач кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Посилання

1. Бацмай С.А. Розвиток організаційної культури керівників навчальних закладів: гендерний підхід http://mp2.umo.edu.ua/wp-content/
uploads/2012/04/Бацмай.pdf.380

2. Блохіна І.О. Роль керівника вищого навчального закладу у формуванні організаційної культури novyn.kpi.ua›2007-3-1/02_Blohina.pdf.

3. Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) http://vnz.org.ua/

4. Махиня Т.А. Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою» / Т.А. Махиня. – К., 2011. – 20 с.

5. Рибалко Л.С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : [монографія] /Л.С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с.

6. Тлумачний словник української мови / укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Вид-во «Аконіт», 2008. – 2 т. – С. 33, 479.

7. Шаповал Р.В. Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Р. В. Шаповал. – Х., 2009. – 20 с.

8. Черновол-Ткаченко Р.І. Техніка управлінської діяльності / Р.І. Черновол-Ткаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 304. – (Серія «Абетка керівника»).
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
Як цитувати
Яцинік, А. В. (2015). Формування організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у процесі магістерської підготовки. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 373-380. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2315