Технологічні аспекти формування суб’єктної позиції студентів-сиріт у педагогічному ВНЗ

  • Євгенія Геннадіївна Шишкова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: технологія, суб'єктна позиція, компоненти професійно-педагогічної діяльності, суб'єкт, об'єкт, соціально-педагогічна робота

Анотація

У статті проаналізовано технологічний аспект формування суб’єктної позиції студентів-сиріт у педагогічному ВНЗ. Технологія професійно-педагогічної діяльності розглядається як спосіб організації цілеспрямованої взаємодії суб’єктів і об’єктів на основі її поділу на етапи, форми і методи діяльності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Євгенія Геннадіївна Шишкова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Соціальний педагог, викладач кафедри соціальної педагогіки

Посилання

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблиці, коментарі : навч. посіб. для студ. навч. закл. / О. В. Безпалько. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 208с.

2. Годник С. М. Характеристика своеобразной сущности педагогической деятельности / С. М. Годник // Страница современной педагогики: диалог теории и практики. – Воронеж : ВОИПКРО, 1998. – С. 37 – 58.

3. Иноземцев В. Л. Современный постмодернизм: конец социального или вырождение социологии? / В. ЛЛ. Иноземцев // Вопросы философии. – 1998. – № 9. – С. 27 – 37.

4. Капська А. Й.Соціальна педагогіка : підручник / А. Й. Капська. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 488 с.

5. Мудрик А. В.Социальная педагогіка : учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик. – М. : Изд. Центр «Аркадия», 2005. – 200 с.

6. Осницкий А. К. Технология самостоятельности. Методы исследования и диагносики. – М. : Нальчик : Эль-ФА, 1996.

7. Семья Г. В. Проблемы и технологии адаптации и социолизации выпускников – детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа : метод. материалы / Г. В. Семья. – М. : Владос, 2008. – 106 с.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
Як цитувати
Шишкова, Є. Г. (2015). Технологічні аспекти формування суб’єктної позиції студентів-сиріт у педагогічному ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 366-372. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2314