The acquisition of different types of knowledge by future teachers as a factor of their professionalism forming

  • Мирослава Олександрівна Семенова КЗ «ХГПА» Харківськоїобласної ради

Анотація

The article is dedicated for analyses the concept of "knowledge" and its types in the context of   learning of the content of pedagogical higher education by students, it is proved that a variety of knowledge are part of the professionalism of future teachers. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мирослава Олександрівна Семенова, КЗ «ХГПА» Харківськоїобласної ради
Доцент кафедри педагогіки та психології

Посилання

1. Zabluzhdayushchiysya razum?: Mnogoobraziye vnenauchnogo znaniya/ Otv.red.i sost.I.T.Kasavin.-M.:Polizdat,1990.-464s.

2. Komenskiy Y.A.Velikaya didaktika,-SPb,1985.-Rezhim dostupu:
http://ru.wikisource.org/wiki/Великая_дидактика_1875)

3. Lektorskyi V.A. Epistemologiya klassicheskaya i neklassicheskaya/ V.A.Lektorskiy-M.:Editorial URSS,2001.-256s.

4. Malafiyik I.V. Didaktyka: Navchal’nyi posibnyk/ I.V.Malafiyik.-K.: Kondor,2009.-406s.

5. Polani M. Lichnostnoe znanie: Na puti k postkriticheskoy filosofii/ M.Polani/ Per.s angl. M.B. Gnedovskogo, N.Msmirnovoy, B.A.Starostina.-M.Progress,1985.-344s.

6. Psyhologichnyi slovnyk/ za red. V.I.Voytka.-.: Gol.vyd.obyednannya “Vycha shkola”,1982.-216s.

7. Rorti R. Filosofiya i budushcheye// R.Rorti.-1994.-№6.-S.6-12.

8.Sovremennaya filosofiya: Slovar’i khrestomatiya/ Otv.red.d.filosof.n.V.P.Kokhanovskiy.-Rostov-na-Donu,Feniks,1995.-511s.

9. Stepin V.S. Nauchnoye poznaniye i tsennosti tekhnogennoy tsivilizatsii//Voprosy filosofii.// Voprosy filosofii.1989.- №10.S.3-18.

10. Fasmer M.P. Etimologicheskiy slovar’russkogo yazyka.-M.:Progress 1964-1973.- Rezhim dostupu: http://enc-dic.com/fasmer/Znat-4749.html

11.Filsofskiy entsiklopedicheskiy slovar’/Gl.redaktsiya LF.Il’ichev, P.N.Fedoseev, S.M.Kovalev,V.G. Panov-M.: Sov.Entsiklopediya,1983.-840s.

12. Fitsula M.M. Pedagogika: Navchal’nyi posibnyk dlya studentiv vyshchyh pedagogichnyh zakladiv osvity/M.M. Fitsula.-K.: Vydav.tsentr “Akademiya”2000.-544s.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Семенова, М. (2015). The acquisition of different types of knowledge by future teachers as a factor of their professionalism forming. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 291-299. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2305