The development of the future teacher’s self-education, competence as a component of professional competence

  • Інна Петрівна Репко Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Анотація

У статті розглянуто визначення понять «професійна компетентність», «самоосвітня компетентність». Проаналізовано групи факторів розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх педагогів. Визначено основні умови роботи педагогічних ВНЗ щодо розвитку самоосвітньої компетентності як складової професійної компетентності майбутніх педагогів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Інна Петрівна Репко, Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Проректор з науково-педагогічної роботи; професор кафедри педагогіки і психології; кандидат педагогічних наук; доцент

Посилання

1. Дуда Г. В. Значення формування фахових компетентностей у процесі підготовки курсантів льотних навчальних закладів / Г. В. Дуда // Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – вип. 32 (85). – С. 169 – 176.

2. Кутик О. М. Проблема формування мотиваційної складової самоосвітньої компетентності педагога в системі післядипломної освіти / О. М. Кутик // Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – вип. 32 (85). – С. 296 – 304.

3. Присяжник Ю. С. Розвиток професійної компетентності вчителя-гуманітарія на засадах андрагогіки / Ю. С. Присяжник // Педагогіка формування творчої особистості у вищіх і загальноосвітніх школах: зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 32 (85). – С. 387 – 393.

4. Чабан А. С. Повышение профессиональной компетентности: ведущая тенденция развития подготовки рабочих кадров на современном этапе / А.С. Чабан // Проблеми розвитку і впровадження модульної системи професійного навчання : зб. наук.пр. – Х., 1999. – С. 9 – 15.

5. Чабан А. С. Устранение «квалификационных барьеров на пути профессионального роста (из международного опыта) / А.С. Чабан // Проблеми розвитку і впровадження модульної системи професійного навчання (модуль 2001) : зб. наук.пр. – К. : Наук. світ, 2001. – С. 9 – 28.

6. Шамова Т.И. Система последипломного образования руководителей образовательных учреждений : Опыт, проблемы, перспективы / Т. И. Шамова // Педагогическое образование и наука. – 2004. – №3. – С. 3 – 9.

7. Ягупов В. В. Методичні основи розуміння та обґрунтування понять «компетентність» та «компетенція» / В. В. Ягупов // Нові технології навчання: [зб. наук. пр. : в 2 ч. гол. ред. О. П. Гребельник]. – К.: Вінниця, 2011. – Вип. № 69. – Ч. 1. – С. 23 – 29.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
Як цитувати
Репко, І. П. (2015). The development of the future teacher’s self-education, competence as a component of professional competence. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 273-280. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2303