Виховання громадянської культури та патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних закладів

  • Галина Федорівна Пономарьова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: громадянське виховання, громадянська культура, патріотизм, духовна культура, студенти вищих педагогічних навчальних закладів.

Анотація

У статті розглядаються питання громадянського виховання сучасної студентської молоді через усвідомлення єдності становлення громадянської компетентності крізь призму формування духовної культури, а також надається аналіз програми з виховання громадянської культури та патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних закладів, розкривається її мета, завдання, принципи, педагогічні умови, зміст, форми і засоби виховної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Федорівна Пономарьова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ректор, кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

1. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех// Педагогіка і психологія. – 1997. – №1. – С.124-129.

2. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Пед. нариси / О. Вишневський // – Львів, 1996. – 235 с.

3. Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та національного характеру / І. Грабовська // Сучасність. – 1998. – № 5.

4. Дзюба І. Між культурою і політикою / І. Дзюба. – К : Сфера, 1998. – 374 с.

5. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко // – К : Факт, 1993. – 156 с.

6. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (лінгво-культурологічна концепція). – Від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму / Р. Кісь // - Львів : Літопис, 2002. – 303 с.

7. Кукушкин В.С. Теория и методика воспитательной работы: уч. Пособие / В. С. Кукушкін. – Ростов- на-Дону: Издательский центр Мао Т. – 2002, – 320 с.

8. Культурне відродження в Україні. – Тернопіль, 1993.

9. Нариси історії української інтелігенції: У 3-х т. – К., 1994.

10. Методика воспитательной работы / Под ред. В.А. Сластенина. – Москва : Academa, 2002. – 114 с.

11. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. - К., 1990.

12. Сухомлинська О. Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання : на шляху до ситнтезу парадигм / О. Сухомлинська // – Історико-педагогічний альманах. Вип. 1. 2005. – С. 5-20.

13. Шевченко Г. Духовність і цінності життя / Г. Шевченко // Духовність особистості: методологія, теорія, практика. – Вип 5. – С. 3-15.

14. Огородник Л. Становлення системи громадянського виховання в умовах розвитку української державності / Л. Огороднік// Проблеми освіти : Наук.-метод. Зб. – К.: Наук.- метод. Центр вищої освіти, 2001. – вип.26. – С. 64.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Пономарьова, Г. (2015). Виховання громадянської культури та патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 258-272. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2302