Особливості втілення технології розвитку креативних здібностей у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи

  • Ірина Вікторівна Полякова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: креативність, креативні здібності, педагогічна технологія

Анотація

У статті розглядаються особливості втілення технології розвитку креативних здібностей майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ірина Вікторівна Полякова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Старший викладач кафедри української та російської філології

 

Посилання

1. Зеер Э. Ф. Личностно-развивающие технологии начального профессионального образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э. Ф. Зеер. – М. : Академия, 2010. – 176 с.

2. Научно-технический прогресс : словарь / [Сост. : В. Г. Горохов, В. Ф. Халипов. – М. : Политиздат, 1987. – С. 80.

3. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений / [авт.-сост. В. А. Мижериков ; ред. П. И. Пидкасистый]. – Ростов н/Д. : Феникс, 1998. – 544 с.

4. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе : кн. для учителя / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1986. – С. 135.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
Як цитувати
Полякова, І. В. (2015). Особливості втілення технології розвитку креативних здібностей у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 249-257. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2301