Роль виховної роботи у формуванні професійної компетентності медичних сестер

  • Лариса Леонідівна Поєдинцева КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової»
Ключові слова: медсестринство, виховна робота, компетентність, духовно-моральна компетенція

Анотація

У статті розглянуто основні напрямки виховної роботи, спрямовані на розвиток особистісних якостей випускника, та проведено аналіз головних складових навчально-виховного процесу КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової». Формування особистісних якостей студентів зумовлено необхідністю залучення молоді до активної соціальної життєдіяльності з перших днів їхнього навчання в коледжі, потребою виклику зацікавленості студентів до участі у різноманітних заходах, забезпечення формування їх громадянської та особистісної зрілості. Реформування медичної освіти передбачає перебудову не тільки навчально-виховного процесу в коледжі, але й підвищення вимог до компетентності студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Леонідівна Поєдинцева, КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової»

заступник директора з виховної роботи КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової»

Посилання

1. Бех І. Д. Особистісно орієнтований підхід у вихованні / І. Д. Бех // Професійна освіта : педагогіка і психологія : Українсько-польський щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Зязюна. І. Більш, Н. Ничкало, Ченстохова. – Київ, 2000. – С. 331–350.

2. Бойко А. М. Виховання людини : нове і вічне : методолого-теоретичний і практичний коментар, статті, виступи, рецензії / Бойко А. М. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 568 с.

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 205.

4. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : В 2 кн. / И. П. Подласый. – М., 1999. – Кн. 2. – С. 6.

5. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори / В. О. Сухомлинський. – В 5 т. – Т. 1. – К. : Рад. шк 1976.

6. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Поєдинцева, Л. (2015). Роль виховної роботи у формуванні професійної компетентності медичних сестер. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 243-248. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2300