Неформальні структури як фактор соціалізації молоді: соціально-педагогічний аспект

Ключові слова: неформальні молодіжні структури, соціалізація, субкультура, молодь, педагогічна взаємодія

Анотація

Неформальні молодіжні структури є різнобічним та непередбачуваним явищем у нашій сучасності. Життя створює передумови для об’єднання молоді у різноманітні групи та рухи, які впливають на розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій та в цілому соціалізацію особистості. Під неформальними молодіжними структурами прийнято розуміти мережу взаємозв’язків, які виникають серед молоді на міжособовому рівні.
Мета статті полягає в дослідженні впливу неформальних структур та субкультур на соціалізацію особистості та окресленні засобів педагогічної взаємодії з представниками молодіжних об’єднань.
Емпіричну базу дослідження складають дані, отримані під час проведеного опитування, яке проводилося за допомогою Google Form (141 особа, більшість опитуваних були віком від 18 до 22 років). Основною віковою групою, яка брала участь в опитуванні, були молоді люди віком від 13 до 23 років, тобто школярі та студенти, які могли брати участь або перебувати у різних субкультурах чи фендомах.
Як свідчить проведене дослідження, результат взаємодії молоді з неформальними структурами/субкультурами як позитивно, так і негативно позначається на соціалізації молоді. Щоб допомогти соціалізації своїх вихованців, педагоги можуть діяти опосередковано через неформальні структури і негласно «контролювати» те, що відбувається, проповідувати певні цінності та переконання, тим самим впливаючи та виховуючи учасників цих структур. Подібна взаємодія, пошук спільних захоплень, обмін досвідом може стати точкою дотику в інтересах та цілях педагогів та вихованців, що підвищить взаєморозуміння між ними та, як наслідок, сприятиме ефективності педагогічних практик.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Abercromby, N., Hill, S., Turner, B. (2004). Sociological dictionary.

Karpova, A. V. (2018). Socialization of teenagers in the environment of youth subcultures. Collection of scientific works of RDSU. Issue 11, Access mode: https://prap.rv.ua/index.php/prap_rv/article/view/11/11 [in Ukrainian].

Pavelkiv, V. R. (2015). Youth subculture and its influence on the process of personality identification. Psychology: reality and prospects. Vol. 5. P. 117-123. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_5_23г [in Ukrainian].

Subculture. Literary encyclopedia: in 2 volumes / author-compiler. Yu. I. Kovaliv. (2007). Kyiv: “Academy” Center, T. 2. P. 442. [in Ukrainian].

Subculture. Encyclopedia of Education / Academy of Ped. Sciences of Ukraine; Editor in Chief. V. G. Kremin. (2008). K.: Yurinkom Inter. P. 884. [in Ukrainian].

Brosnan, M.J. (1998). Technophobia: the psychological impact of Information Technology. pg 155. London: Routledge.

Clute, John (1997). Encyclopedia of Fantasy (1997) Society for Creative Anachronism». sf-encyclopedia.uk. Retrieved 2019-11-10.

Cromdal, Jakob (2006). Socialization. In K. Brown (ed.). Encyclopedia of language and linguistics. North-Holland: Elsevier. pp. 462–66. doi:10.1016/B0-08-044854-2/00353-9. ISBN 978-0080448541.

«Fandom - Definition of fandom by Merriam-Webster». merriam-webster.com.

Hurrelmann, Klaus and Quenzel, Gudrun (2019) Developmental Tasks in Adolescence. London/New York: Routledge.

Jones, Steve E. (2006). Against technology: from the Luddites to neo-Luddism. CRC Press. с. 20. ISBN 978-0-415- 97868-2.

Maccoby, E.E. & Martin, J.A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Series Ed.) & E.M. Hetherington (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4th ed., pp. 1–101). New York: Wiley.

Macionis, Gerber, John, Linda (2010). Sociology 7th Canadian Ed. Toronto, Ontario: Pearson Canada Inc. p. 111.

Moreland, Richard L.; Levine, John M. (1982). Socialization in Small Groups: Temporal Changes in Individual- Group Relations. Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 15. pp. 137–92. doi:10.1016/S0065- 2601(08)60297-X. ISBN 978-0120152155.

Plomin, R. (1990). Nature and nurture: An introduction to human behavioral genetics. Paciꢁic Grove, CA: Brooks/Col.

Stanfill, Mel; Condis, Megan (2014-03-15). «Fandom and/as labor». Transformative Works and Cultures. 15. doi:10.3983/twc.2014.0593. ISSN 1941-2258. S2CID 142712852.

Youth Cultures: Scenes, Subcultures and Tribes. CRC Press.

Опубліковано
2023-09-06
Цитовано
Як цитувати
Анастасія Максимівна Захарченко, Данііл Денисович Вавренчук, & Ярослава Василівна Шведова. (2023). Неформальні структури як фактор соціалізації молоді: соціально-педагогічний аспект. Наукові записки кафедри педагогіки, (52), 58=70. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-52-07