Інформаційна безпека як засіб формування психологічного здоров’я майбутніх фахівців галузі освіти

  • Ольга Ігорівна Німець Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційне здоров`я суспільства, інформаційна війна, мережа Інтернет

Анотація

З’ясовано поняття «інформаційна безпека» в контексті формування педагогічної компетенції майбутніх працівників галузі освіти, розглянуто принципи та умови їх реалізації у навчальному процесі. Узагальнено результати апробацій сучасних ефективних методів підтримки інформаційної безпеки шляхом  удосконалення процесу навчання з дисципліни природничого циклу галузі освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Ігорівна Німець, Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Викладач дисциплін природничого циклу

Посилання

1. Програма інтеграції України до Європейського союзу, http//www.rada.kiev.ua (10 грудня 2005 р.).

2. Расторгуев С. П. Информационная война / С. П. Расторгуев. – М. : Радио и связь, 1998. – 415 с.

3. Шерстюк В. П. Информационная безопасность в системе обеспечения национальной безопасности: аспекты обеспечения информационной безопасности / В. П. Шерстюк // Информационное общество. – 1999. – № 5. – С. 3–5.

4. Беляков К. И. Управление и право в период информатизации / К. И. Беляков. – К. : Изд. «КВІЦ», 2001 – 308 с.

5. Снытников А. А. Обеспечение и защита права на информацию / А. А. Снытников, Л. В. Туманова. – М. : Городец-издат, 2001 – 344 с.

6. Термінологічний словник з питань технічного захисту інформації /За ред. Проф. В. О. Хорошка – 3-є видання. – К. : Поліграф Колсалтинг, 2003 – 268 с.

7. Закон України «Про інформацію», прийнятий Верховною Радою України 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48, Із змінами від 06.04.2000, Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 20.

8. Закон України «Про державну таємницю» в редакції Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну таємницю» від 21 вересня 1999 року, http//www.rada.kiev.ua (5 січня 2006 р.). Політологічний енциклопедичний словник. – К. : Генеза, 1997. – С. 34.

9. Гелей С. Політологія / С. Гелей, С. Рутар. – К. : Знання, 1999. – С. 13.

10. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України» від 16 січня 1997 р. №3/97 ВР // Голос України. – 1997. – 4 лютого. – С. 5.

11. Макаренко Е. Інформайційно-психологічний захист як складовий чинник інформаційної безпеки / Е. Макаренко, В. Кирик // Проблеми безпеки української нації на порозі ХХІ сторіччя. – К. – Чернівці, 1998.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Німець, О. (2015). Інформаційна безпека як засіб формування психологічного здоров’я майбутніх фахівців галузі освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 236-242. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2101