Культура ділового спілкування в контексті формування професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу

  • Олександра Іванівна Мармаза Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Інститут післядипломної освіти, кафедра наукових основ управління та психології
Ключові слова: спілкування, ділове спілкування, культура ділового спілкування, професійна культура, майбутній керівник навчального закладу

Анотація

У статті розкрито сутність понять «спілкування», «ділове спілкування», «культура ділового спілкування»; виокремлено основні компоненти культури ділового спілкування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександра Іванівна Мармаза, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Інститут післядипломної освіти, кафедра наукових основ управління та психології
Заступник директора Інституту післядипломної освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди, професор, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Рус. яз., 1987. – 797 с.

2. Троцко А. В. Теория и методика делового общения / А. В. Троцко, И. Н. Трубавина. – Х. : ХГПУ им. Г. С. Сковороды, 1999. – 110 с.

3. Фейербах Л. Избранные философские произведения. Пер. с нем. / Л. Фейербах. – М. : Политиздат, 1955. – Т.1.– 676 с.

4. Webster’s New International Dictionary of the English Language. 2nd ed. – Springfield: Mass, 1934. – 3210 p.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Мармаза, О. (2015). Культура ділового спілкування в контексті формування професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 213-220. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2094