Виховна робота з іноземними студентами як запорука формування творчої особистості майбутнього лікаря

  • Іван Васильович Летік Харківський національний медичний університет
  • Оксана Василівна Васильєва Харківський національний медичний університет
  • Сергій Миколайович Потапов Харківський національний медичний університет
Ключові слова: виховна робота, студенти-іноземці, творча особистість, лікар

Анотація

Виховна робота з іноземними студентами є одним з найважливіших і найскладніших напрямків організації навчального процесу у медичних ВНЗ. Деканати з підготовки іноземних студентів повинні сприяти формуванню у студентів факультету культури міжособистісних стосунків, толерантності, навичок самоосвіти і всебічного розвитку їхніх творчих здібностей; створенню умов для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку особистості; поліпшенню соціальної активності, самостійності та відповідальності в житті колективу і соціумі; прищепленню та розвитку загальної культури шляхом  їх залучення до української національної культури, звичаїв і традицій. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Іван Васильович Летік, Харківський національний медичний університет
Проректор з науково-педагогічної роботи ХНМУ, професор
Оксана Василівна Васильєва, Харківський національний медичний університет
Асистент
Сергій Миколайович Потапов, Харківський національний медичний університет
Асистент

Посилання

1. Social and organizing problems arising during educational process of foreign students in Ukraine / S. N. Potapov, O. V. Vasylieva, A. A. Oleynik [et al]// Материалы 85-й международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Теоретические и практические аспекты современной медицины». – Симферополь, 2013. – С. 243.

2. Дудник И. Н. Некоторые аспекты повышения качества обучения иностранных студентов с учетом специфики ВУЗов медицинского профиля И. Н. Дудник, В. И. Черний, Е. Ю. Рождественский // Первая Всеукраинская науч.– практич. конф. “Образовательный процесс: взгляд изнутри”: Сборник науч. трудов. – Днепропетровск . – 2005. – С. 21.

3. Кацапов Д. В. Оптимізація виховної роботи з англомовними студентами на сучасному етапі навчання у ХНМУ / Д. В. Кацапов, С. М. Потапов, О. В. Васильєва, А. О. Олейник // Матеріали XLVI навчально-методичної конференції „Педагогічна культура викладача вищої школи” (21 листопада, ХНМУ, Харків, 2012). – С. 75–77.

4. Капустник В. А. Керівництво роботою іноземних студентів медичних ВНЗ в сучасних умовах навчання / В. А. Капустник, В. Д. Марковський, Д. В. Кацапов [та ін.]// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільского державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України „Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи оарганізації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (26-27 квітня 2012 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С. 77–78.

5. Марковський В. Д. Шляхи оптимізації керівництва роботою англомовних студентів ХНМУ в умовах кредитно-модульної системи навчанння / В. Д. Марковський, Д. В. Кацапов, О. В. Васильєва, І. В. Халін, А. О. Олійник // Матеріали XLV навчально-методичної конференції "Сучасний стан, проблеми та перспективи англомовного навчання у ХНМУ " (Харків, 17 листопада 2011 р.). – С. 5–8.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
Як цитувати
Летік, І. В., Васильєва, О. В., & Потапов, С. М. (2015). Виховна робота з іноземними студентами як запорука формування творчої особистості майбутнього лікаря. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 189-196. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2086