Сутнісні складові сформованості управлінської компетентності викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки

  • Дмитро Олександрович Козлов Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: управлінська компетентність, викладач вищої школи, освітні трансформації, магістерська підготовка

Анотація

У статті розглядаються сутнісні складові сформованості управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки. Особливий акцент поставлено на виявлення філософсько-методологічних та організаційно-педагогічних засад когнітивної, операторно-технологічної та позиційно-ціннісної компонентах (складових) управлінської компетентності майбутнього викладача ВНЗ у його професійній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Олександрович Козлов, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Викладач

Посилання

1. Андрущенко В. П. Система управлінських компетенцій викладача: світоглядний фундамент дослідження / В. П. Андрущенко, Г. О. Нестеренко // Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 березня 2013 року) ред. кол. : В. П. Андрущенко (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 10–13.

2. Зіньковський Ю. Імператив сучасної парадигми вищої освіти / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2013.– 9 (111). – С. 7–19.

3. Колодезникова С. И. Управленческая компетеность как ключевой фактор в профессиональном становлении специалиста вуза / С. И. Колодезникова, Е. Н. Неустроева // Вектор науки ТГУ, 2011.– № 2 (5). – С. 114–118.

4. Матронина Л. Ф. Качество образования как императив современности / Л. Ф. Матронина // Философия образования. – 2014. – № 1. – С. 11–19.

5. Мікульонок І. Про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників / І. Мікульонок // Вища школа. – 2013.– № 12 (114). – С. 15–22.

6. Панасевич Д. Зв'язок вищої освіти з виробництвом – крок до підвищення якості підготовки фахівців / Д. Панасевич, А. Солоденко // Вища школа. – 2013. – № 10 (112). – С. 39–44.

7. Сбруєва А. А. Компетентності викладача вищої школи як менеджера інновацій / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 березня 2013 року) ред. кол. : В. П. Андрущенко (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 29–31.

8. Ширшова И. А. Развитие управленческой компетентности будущих учителей в комплексе дисциплин психолого-педагогической подготовки / И. А. Ширшова // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 2013. – Том 26 (65). – № 2. – С. 125–139.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Козлов, Д. (2015). Сутнісні складові сформованості управлінської компетентності викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 158-166. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2079