Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання засобів інформаційних технологій

  • Аліна Сергіївна Дрокіна Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: інформаційні технології, підготовка майбутніх учителів початкової школи, готовність використовувати засоби ІКТ, інформатизація освіти

Анотація

Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів до використання засобів інформаційних технологій. На основі аналізу потенціалу і специфічних можливостей використання інформаційних технологій обґрунтовано доцільність їх упровадження в процесі особистісного та професійного становлення майбутніх учителів початкової школи, визначені педагогічні умови їхнього застосування, формуючи фахівця в системі інформатизації освіти. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Аліна Сергіївна Дрокіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Лаборант, здобувач кафедри інтелектуальної власності та креативної педагогіки, Українська інженерно-педагогічна академія

Посилання

1. Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

2. Гершунский B. C. Компьютеризация в сфере образования : проблемы и перспективы / В. С. Гершунский. – М. : Педагогика, 1987. – 264 с.

3. Крюкова О. П. О разработке модели педагога новой формации, владеющего новыми информационными технологиями / О. П. Крюкова, И. Н. Розина // Педагогическая информатика, 2002. – № 1.

4. Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій : дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогіки АПН України / О. В. Суховірський. – К., 2005.

5. Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі : навч.–метод. посібник / В. В. Шакотько. – К. : ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008. – 128 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Дрокіна, А. (2015). Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання засобів інформаційних технологій. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 130-138. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2071