Здоров’язбережувальні технології у виховному процесі дошкільного навчального закладу

  • Олена Миколаївна Василенко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: технології, здоров’язбережувальні технології, виховання

Анотація

У статті аналізуються сучасні здоров’язбережувальні технології, що застосовуються у роботі дошкільних навчальних закладів. Автор детально аналізує їх сутність та зміст, визначає провідні особливості і класифікації. Проводиться змістовий аналіз понять «технології», «педагогічні технології», «соціальні технології», «здоров’язбережувальні технології».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Миколаївна Василенко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Посилання

1. Бойченко Т. Є. Основи здоров’я : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Є. Бойченко, І. П. Василашко, Н. С. Коваль. – К. : Генеза, 2009. – 160 с.

2. Галагузова М. А. Категориально-понятийные проблемы социальной педагогики / М. А. Галагузова // Понятийный аппарат педагогики и образования : сб. науч. тр. / отв. ред. М. А. Галагузова. – Екатеринбург : Изд-во „СВ-96”, 1998. – Вип. 3. – С. 351.

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [за заг. ред. І. Д. Звєрєвої]. – Київ ; Сімферополь : Універсум, 2013. – 536 с.

4. Московченко О. Н. Оптимизация физических нагрузок на основе индивидуальной диагностики адаптивного состояния у занимающихся физической культурой и спортом (с применением компьютерных технологий) : автореф. дис. докт. пед. наук / О. Н. Московченко. – М., 2008. – С. 12

5. Омельченко С.О. Куратор академічної групи – домінуюча фігура у процесі формування здорового способу життя студентської молоді / С. О. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Вип. XXXIV. – Слов'янськ : Вид. центр СДПУ, 2007. – С. 40 – 45.

6. Рассказова О. І. Програма соціально-педагогічної підтримки сімей, що виховують дітей з проблемами здоров’я, як засіб розбудови інклюзивного суспільства / О. І. Рассказова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / За заг. ред. Л. С. Нечепоренко – Харків, 2012. – Випуск ХХІХ. – С. 126 – 138.

7. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе / Н. К. Смирнов / Методическое пособие. – М. : АПК и ПРО, 2002 – 121 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Василенко, О. (2015). Здоров’язбережувальні технології у виховному процесі дошкільного навчального закладу. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 87-95. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2062