Регіональний навчальний предмет «Православна культура Слобожанщини» в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області: науково-методичні та практичні складові роботи

  • Михайло Вікторович Татаринов Завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
Ключові слова: культура, православна культура, історико-філософський курс, герменевтика, Слобожанщина, освітня галузь «Суспільствознавство», Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Анотація

У статті розкриваються етапи роботи над створенням у Харківській області безперервної системи впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах регіонального курсу духовно-морального спрямування «Православна культура Слобожанщини». Аналізуються пріоритетні напрями науково-методичної та організаційно-змістової роботи навчального закладу післядипломної педагогічної освіти регіону – Харківської академії неперервної освіти – за цим напрямом. Визначаються перспективи подальшої роботи над розширенням мережі навчальних закладів системи загальної середньої освіти Харківського освітнього регіону, де буде здійснюватися навчання учнів на уроках (заняттях) предмета «Православна культура Слобожанщини»

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Михайло Вікторович Татаринов, Завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
Завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», відмінник освіти України, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 104 Харківської міської ради Харківської області

Посилання

1. Біблійна історія та християнська етика: Орієнтовні плани-конспекти уроків для 5 класу з факультативного курсу / Упорядник О. Г. Рогова. – Дніпропетровськ: Видавництво «Промінь», 2014. – 258 с.

2. Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования. Тезисы Всеукраинской научено-практической конференции, 24–25 марта 2011 г. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 392 с.

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 23 листопада 2011 р. № 1392 // www.http.mon.gov.ua

4. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 // www.http.mon.gov.ua

5. Джерело педагогічної майстерності. Духовно-моральне виховання в навчальному закладі: Науково-методичний журнал. – Випуск № 4 (52). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. – 180 с.

6. Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176 // www.http.mon.gov.ua

7. Круглий стіл. Школа і релігія: думки та пропозиції вчених, священиків, вчителів, директорів, учнів та їхніх батьків // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 3 (травень–червень). – С. 11–18.

8. Методичні рекомендації до запровадження факультативного курсу (спеціального курсу) «Православна культура Слобожанщини» у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області. – Вид. 2-ге. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. – 164 с.

9. Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного або спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності Харківської області / М. В. Татаринов, Н. М. Войтенко, В. В. Воропаєва та ін.; за заг. ред. М. В. Татаринова. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – 292 с.

10. Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного або спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності Харківської області / М. В. Татаринов, Н. М. Войтенко, В. В. Воропаєва та ін.; за заг. ред. М. В. Татаринова. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – 196 с.

11. Науково-методичні та дидактичні матеріали до викладання факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області / М.В.Татаринов, Н.М.Войтенко, В.В.Воропаєва та ін.; за заг. ред. М.В.Татаринова. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – 164 с.

12. Національна стратегія розвитку освіти в Україні, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 // www.http.mon.gov.ua

13. Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / К.О.Баханов, С.С.Баханова, Є.В.Більченко, В.О.Венгерська, П.В.Вербицька, П.І.Кендзьор, І.А.Костюк, С.О.Терно / за заг. ред. К.О.Баханова. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 164 с.

14. Осторверх О. І. Повертаємось до духовності, виховуємо мораль // Вісті Дергачівщини. – 24 березня 2012. – № 12 (9011). – С. 8.

15. Хайруліна В. Основи християнської етики як засіб відродження духовності // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2 (березень–квітень). – С. 36–42.
Як цитувати
Татаринов, М. (1). Регіональний навчальний предмет «Православна культура Слобожанщини» в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області: науково-методичні та практичні складові роботи. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 169-181. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1913