Практично-методичний аспект формування здорового способу життя підлітків засобами соціальної вуличної роботи

  • Неллі Вікторівна Тарасенко Старший викладач кафедри соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: соціальна вулична робота, підлітки, засоби соціальної вуличної роботи, реалізація засобів соціальної вуличної роботи

Анотація

В статті теоретично обґрунтовуються можливості вирішення проблеми формування здорового способу життя підлітків засобами соціальної вуличної роботи; представлено практично-методичний аспект реалізації засобів соціальної вуличної роботи з формування здорового способу життя підлітків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Неллі Вікторівна Тарасенко, Старший викладач кафедри соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Посилання

1. Завацька Л. М. Вулична соціальна робота з дітьми: особливості здійснення [Електронний ресурс] / Л. М. Завацька, Л. В. Рень. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/ Vchu/ N121/N121 p055-058.pdf

2. Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола ; заг. ред. А. Й. Капської. – К., 2002. – 164 с.

3. Кондратьева Я. В. Организация социальной работы с молодежью на основе комплексного подхода (на примере Санкт-Петербурга) : дисс. … канд. социологических наук : 22.00.04 / Яна Валентиновна Кондратьева. – Санкт-Петербург, 2005. – 209 с.

4. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

5. Соціальна робота : технологічний аспект : навч. посібник / [за ред. проф. А. Й. Капської]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

6. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студентів вищих навч.закл. / [за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича]. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с.

7. Тюптя Л. Т. Соціальна робота : теорія і практика : [навчальний посібник] / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : ВМУРОЛ „Україна”, 2004. – 408 с.

8. Decker S. H. Best Practices and Lessons Learned Innovative Practices from the Charles E. Shannon Jr. Community Safety / S. H. Decker, T. S. Bynum, J. Mc.Devitt. – Initiative Series. – July, 2008. – Р. 1-7.

9. Haas E. Developing a Successful Street Outreach Program : Recommendations and Lessons Learned / E. Haas, W. Haas, Jr. Fund. – California Endowment, 2009. – October, 20. – 66 с.

10. Mikkonen M. Outreach work among marginalised populations in Europe guidelines on providing integrated outreach services / M. Mikkonen, J. Kauppinen, M. Huovinen. – Finland, 2007. – 65 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Тарасенко, Н. (1). Практично-методичний аспект формування здорового способу життя підлітків засобами соціальної вуличної роботи. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 161-168. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1912