Моральне виховання як педагогічна й соціальна проблема

  • Максим Васильович Нечепоренко Кафедра педагогіки факультету психології Харківського університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: мораль, моральність, особистість, культура поведінки, самовиховання

Анотація

В статі розкривається питання морального виховання з погляду підготовки особистості до успішної професійної діяльності й особистого життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Васильович Нечепоренко, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського університету імені В. Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології  Харківського університету імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Нечепоренко Л.С. Педагогика личности. Харьков, 1991. – 144 с.

2. Маслоу А.Г. Маслоу о менеджменте. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

3. Маслоу А.Г. Мотивация личности. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.

4. Маслоу А.Г. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. – М.: Смысл, 1999. – 425 с.

5. Маслоу А.Г. Психология бытия. / Пер. с англ.- М.: «Рефлбук», К.: «Ваклер», 1997. – 304 с.

6. Нечепоренко Л.С. Методологія і ідеологія онто-нвайроментальної педагогіки (Педагогіка гармонізації і злагоди особистості з довкіллям). Монографія. – Харків: Видавничий центр ХНУ, 2003. – 208 с.

7. Сидоренко О.Л. Соціальна педагогіка як наука. Монографія. – Харків: Видавничий центр ХНУ, 2003. – 298 с.

8. Словарь по этике. М.: Политиздат, 1983. С.319 – 329, С. 422 – 427.
Як цитувати
Нечепоренко, М. (1). Моральне виховання як педагогічна й соціальна проблема. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 136-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1857