Обґрунтування методів і засобів професійної підготовки до розробки та використання педагогічних технологій

  • Сергій Борисович Бєляєв КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: професійна підготовка, самостійна навчальна діяльність, методи засоби навчання

Анотація

У статті розглядаються питання вибору методів і засобів реалізації системи професійної підготовки майбутнього вчителя до розробки та використання педагогічних технологій. Провідною є ідея визначення методів і засобів навчання, які адекватно відповідають цілям і змісту зазначеного поняття, положенням діяльнісного, системного й технологічного підходів в освіті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Борисович Бєляєв, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Професор кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

2. Жерновникова О. А. Дидактичні умови стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів медичного коледжу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. // О. А. Жерновнікова – Харків, 2009, – 219 с.

3. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-метоическое обеспечение: Учеб. пособие. // В. А. Козаков – К.: Вища шк.., 1990. – 248 с.

4. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / Валентина Іванівна Лозова. – Х. : ОВС, 2000. – 175 с.

5. Межгосударственный стандарт системы менеджмента качества. Требования (ISO 9001:2008, IDT) Quality management systems. Requirements ГОСТ ISO 9001:2011 // Режим доступу http://www.testexpert.ru/uploadedfiles/File/GOST_ISO_9001-2011_RUS.pdf
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бєляєв, С. (1). Обґрунтування методів і засобів професійної підготовки до розробки та використання педагогічних технологій. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 54-64. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1847