Наукові положення теорії діяльності в контексті мовної освіти у вищій школі

  • Лариса Вікторівна Бєлкіна Кафедра іноземної філології комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: теорія діяльності, діяльнісний підхід у навчанні, процес навчання, вища школа, мовна освіта

Анотація

У статті розглянуто концептуальні положення теорії діяльності як науково-теоретичного підґрунтя мовної освіти у вищій школі в контексті діалектико-матеріалістичної філософії та в психолого-педагогічному аспекті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Вікторівна Бєлкіна, Кафедра іноземної філології комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Старший викладач кафедри іноземної філології комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Посилання

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

2. Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения. Изд-е второе. Т. 23. – М.: Изд-во политической литературы, 1960. – 908 с.

3. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд-е второе. Т. 42. – М.: Изд-во политической литературы, 1974. – 536 с.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи: В 2 т. Т. 2 – М.: Педагогика, 1989. – 328 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бєлкіна, Л. (1). Наукові положення теорії діяльності в контексті мовної освіти у вищій школі. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 47-53. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1846