Культура мовленнєвої діяльності студентів

  • Ірина Семенівна Манойло Кафедра педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Ключові слова: культура, мовленнєва культура, педагогічна культура

Анотація

У статті розглянуто сутність і завдання мовленнєвої культури. Методику використання мовленнєвої культури та її принципи. Взаємозв’язок мовленнєвої культури з загальним рівнем професійної культури педагога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Семенівна Манойло, Кафедра педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Старший викладач кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Посилання

1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 140 с.

2. Нечепоренко Л. С. Воспитание личности. (Путь к профессиональному успеху). Спецкурс для студентов, аспирантов. – Харьков: ХНУ, 2012. – 28 с.

3. Нечепоренко Л. С. / науковий керівник авторського колективу /. Педагогічна культура. – Харків: ХДУ, 1993. – 145 с.

4. Нечепоренко Л. С. Педагогічна майстерність. Монографія. Харків: Видавничий центр ХНУ, 2009. – 276 с.

5. Нечепоренко Л. С. Педагогічні технології виховання. спецкурс. – Х.: ХНУ, 2005. – 24 с.

6. Нечепоренко М. В. Емоційно-вольова культура студента / Монографія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 180 с.

7. Нечепоренко М. В. Формування естетичної культури студентів класичних університетів / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2005. – 23 с.
Як цитувати
Манойло, І. (1). Культура мовленнєвої діяльності студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 116-120. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1817