Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах в період незалежної України

  • Олена Василівна Бєлоліпцева Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний супровід, інспектування, послуги, допомога.

Анотація

В даній статті розглядається зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах в Україні. Акцентується увага на таких видах соціально-педагогічної роботи з такими сім’ями, як  інспектування та соціальний супровід, соціальне діагностування, соціальна терапія; надання соціальної допомоги; соціальне консультування, соціальні послуги, соціальна реабілітація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Василівна Бєлоліпцева, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
К.п.н., доцент кафедри соціальної педагогіки �ічної освіти під час  підготовки для майбутніх вчителів початкової школи

Посилання

1. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика : монографія / Звєрєва І. Д. ; М-во освіти і науки України ; Ін-т проблем виховання Академії педагогічних наук. – К. : Правда Ярославичів, 1998. – 393 с.

2. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, 3. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко та ін.]; pа ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К.: Фенікс, 2007. – 528 с.

3. Капська А. Й Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб./ [А. Й Капська, І. В.Пєша] ; за ред. А. Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.

4. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [ І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2004 - 256 с.

5. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю : навч. посіб. / Трубавіна І. М. — К. : ДЦССМ, 2002. — 132 с.
Як цитувати
Бєлоліпцева, О. (1). Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах в період незалежної України. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 19-25. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1795