М. О. Корф про значення життєвої позиції людини

  • Лідія Сергіївна Нечепоренко Кафедра педагогіки університету ім. В. Н. Каразіна
  • Олександр Іванович Попельнюх Кафедра української та російської мов Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Ключові слова: сільська школа, шкільна дисципліна, книга для читання.

Анотація

Дослідження спадщини М. О. Корфа свідчить, що його педагогічна і просвітницька діяльність ґрунтувалася на західноєвропейській та вітчизняній педагогічній традиції. При цьому педагогом завжди підкреслювався нерозривний зв'язок виховання та навчання народу з ґрунтом, традиціями, кліматом і звичаями рідної землі. Це дозволяє віднести М.О. Корфа до корифеїв не тільки російської, але перш за все, української педагогіки, розглядати його взаємозв’язок з видатними українськими мислителями та просвітниками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лідія Сергіївна Нечепоренко, Кафедра педагогіки університету ім. В. Н. Каразіна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лауреат міжнародної премії з педагогіки.

Олександр Іванович Попельнюх, Кафедра української та російської мов Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри української та російської мов Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Посилання

1. Алчевская Х.Д. Воспоминания о бароне Корфе (1870-1883) / Х.Д. Алчевская// Русская школа. – 1916. - №7/8. – С. 1-15.

2. Бойко А. М. Виховання людини: нове і вічне / Алла Бойко. – Полтава: Техсервіс, 2006. – 586 с.

3. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: учебник для вузов / А.Н. Джуринский. – М.: Владос-Пресс, 2003. – 400 с.

4. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / [уклад.: О.О. Любар за ред. В.Г. Кременя]. – К.: Знання, 2005. – 767 с.

5. Корф Н.А. Наши педагогические вопросы / Барон Н.А. Корф. – М., 1882. – 410 с.

6. Миропольский С.И. К вопросу о книге для чтения в народной школе / С. Миропольский // Семья и школа. – 1872. – Т. - №2. С. 285-353.

7. Нечепоренко Л.С., Попельнюх О.І. Професійно-педагогічна діяльність М.О. Корфа. Монографія. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 216 с.
Як цитувати
Нечепоренко, Л., & Попельнюх, О. (1). М. О. Корф про значення життєвої позиції людини. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 6-11. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1792