Формування комунікативних вмінь здобувачів вищої освіти в процесі вивчення міжфакультетської дисципліни «покоління Х, У, Z та виклики сучасності»

  • Я. Шведова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9592-3032
Ключові слова: комунікативні вміння, комунікативна компетентність, здобувач вищої освіти, інтерактивні технології навчання, комунікативно-орієнтоване навчальне середовище, професійна підготовка, освітній процес

Анотація

Необхідність формування комунікативних вмінь здобувачів вищої освіти детермінована вимогами сучасного ринку праці, підвищенням вимог до якості освіти. Вищі навчальні заклади мають усі потенційні можливості для того, щоб відповісти на цей виклик та охопити весь спектр розвитку комунікативних вмінь та навичок студентів під час навчання.  Роль вищих навчальних закладів у підготовці кадрів для задоволення потреб ринку праці полягає не тільки в забезпеченні випускників професійними знаннями, вміннями та навичками, але й у наскрізному розвитку загальних, «м’яких» навичок,  необхідних здобувачам вищої освіти, щоб гідно приймати виклики сучасного конкурентного світу. Формування комунікативних вмінь та навичок розглядається нами з позицій концептуальних положень компетентністного підходу в сучасній освітній парадигмі. Педагогічні умови та перспективи формування комунікативних вмінь пов’язані з розробкою та впровадженням у навчальний процес відповідних заходів, що відображають закономірності, зміст, логіку та структуру розвитку та вдосконалення комунікативного потенціалу студентів.  Дослідження сформованості комунікативних вмінь студентів ґрунтувалося на виокремленні найсуттєвіших компонентів, які були виміряні за допомогою діагностичних методик. У статті розкрито можливості розвитку комунікативних вмінь та навичок студентів у процесі вивчення міжфакультетської дисципліни  «Покоління Х, У, Z та виклики сучасності» з урахуванням інноваційних тенденцій в сучасній вищій освіті та з акцентом на моделювання ситуацій, що потенційно можуть виникнути у майбутній професійній діяльності в системі взаємодії чотирьох поколінь.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Шведова, Я. (2021). Формування комунікативних вмінь здобувачів вищої освіти в процесі вивчення міжфакультетської дисципліни «покоління Х, У, Z та виклики сучасності». Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 71-82. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-09