Критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР

  • Тань Сяо
Ключові слова: майбутній учитель, КНР, музичне мистецтво, формування, естетична культура, критерії, показники

Анотація

У статті розкрито суть понять «культура» та «естетична культура». Автором визначено компоненти естетичної культури особистості: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, творчо-діяльнісний. Доведено, що сформованість естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР має складові, кожна з яких містить відповідний комплекс критеріїв та показників. За критеріями результативності педагогічної діяльності виокремлено такі рівні сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва: високий, достатній, середній, низький.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вей Лімін. Музичне навчання майбутніх учителів музики на основі традицій Китаю та України. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матер. VII педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької. Чернівці: Зелена Буковина, 2010. С.154-155.

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208-212.

Жерновникова О. А., Наливайко О. О., Чорноус Н. А. Intelectual competence: essence, components, levels of formation. Педагогіка та психологія. Х. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33-42. URL: http://repo.knmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/19254

Лю Веньцзун. Формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики на основі традицій Китаю та України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. К., 2016. 208 с.

Мазурок М. Критерії та показники розвитку професійної компетентності педагогів у процесі підвищення їх кваліфікації. Нова педагогічна думка. URL: http://stattionline.org.ua/pedagog/106/19833-kriteriї-ta-pokazniki-rozvitku-profesijnoї-kompetentnosti-pedagogiv-u-procesi-pidvishhennya-їx-kvalifikaciї.html.

Михаськова М. А. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2007. 22 с.

Побережна Л. Л. Розвиток естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів засобами української музики: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2001. 20 с.9.

Чэнь Го. Проблемы подготовки магистрантов по музыкальным специальностям в университетах КНР. Педагогика. Вып. 15. С. 250-255.

卢骁中. 比较教育学.人民教育出版社. 2005年. 346页. (Лу Сяочжун. Порівняльна педагогіка. Пекін: Народна освіта, 2005. 346 с.).

Опубліковано
2019-05-15
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Сяо, Т. (2019). Критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 259-267. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12724