Інтерпретація результатів сформованості музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами сузукі-методу

  • Сунь Цзінцю
Ключові слова: діти, дошкільний вік, музично-творчі здібності, КНР, формування, , педагогічний експеримент, Сузукі-метод

Анотація

У статті запропоновано автором інтерпретацію результатів сформованості музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу. На констатувальному етапі педагогічного експерименту було з’ясовано кількісний та якісний аналіз рівнів сформованості музично-творчих здібностей у дітей дошкільного віку в КНР. Формувальний етап педагогічного експерименту проводився таким чином, що в практику було реалізовано Сузукі-метод на таких етапах: адаптаційно-мотиваційний, репродуктивно-інформаційний, творчо-діяльнісний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жерновникова О. А., Сунь Цзінцю. Досвід упровадження методу «Сузукі» у дошкільних навчально-виховних закладах Китаю. Суспільні дослідження у 21 сторіччі : матер. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (25 березня 2017 р., м. Краматорськ). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 81-82.

Жерновникова О. А., Сунь Цзінцю. Принципи методу Сузукі. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (11 квітня 2017 р.). Х. : «Стиль-Издат», 2017. С. 281-283.

Исмаилова Э. К. Формирование у младших школьников способности к интеллектуальному творчеству средствами познавательной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Махачкала, 2017. 181 с.

Садовенко С. М. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору): автореф. … канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2007. 20 с.

Suzuki Sh. Ability development from age zero. Ability development associates. 1981. 95 p.

周骏. 管窥铃木教学法对我国儿童音乐教育的若干启示[J]. 黄河之声. 2014. 05. 65. (Чжоу Джун. Вплив Сузукі-методу на розвиток дитячої музичної освіти в Китаї. Звук Жовтої річки. 2014. Вип. 5. С. 65).

马云杰. «才能并非天生» –浅谈铃木的教育理念[J]. 剧之家.2015. 8. 212. (Ма Юнцзе. «Культура не народжується» – Про освітню концепцію Сузукі. Театральний дім, 2015. Вип. 08. 212 с.

黄丹宇. 对铃木音乐教学法的思考[J]. 音乐时空,2011. 7. 37-38. (Хуанг Даню. Мислення про метод викладання музики Сузукі. Музичний час і простір. 2011. Вип. 7. С. 37-38.

Опубліковано
2019-05-15
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Цзінцю, С. (2019). Інтерпретація результатів сформованості музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами сузукі-методу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 251-259. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12723