Організація освіти дорослих у Франції та Бельгії

  • І. І. Орос
Ключові слова: освіта дорослих, Франція, Бельгія, освітня структура ГРЕТА, мовні спільноти

Анотація

Що стосується роботи з дорослим населенням Франції, то нами виділено особливості нової форми організації неперервної професійної освіти дорослих у цій країні – освітньої структури ГРЕТА. Національна освітня структура ГРЕТА в наш час є основною організацією, що займається неперервною професійною освітою дорослих у Франції.

До складу Бельгії входять 3 мовні спільноти – фламаномовна, франкомовна та німецькомовна. На тлі федерального устрою, мовного розшарування населення існують проблеми. У країні ведеться боротьба з неграмотністю дорослого населення, в результаті чого підвищується загальний рівень освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Тесля Р. В.Освіта дорослих Франції: історія, досвід, перспективи впровадження в українську систему освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. III(25), Issue: 49. С. 56–58.

Килпи-Йаконен Э., Воно де Вильена Д., Шюрер С., Блоссфельд Х-П. Образование взрослых в контексте жизненного пути: международное сравнение // Журнал социологии и социальной антропологии 2016. Том XIX. No 5 (88) http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2016_5/Kilpi-Jakonen%20et%20al_2016_5.pdf

Онушкина Е. В. Непрерывное профессиональное образование взрослых во Франции : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Институт междунар. образ. программ Санкт-Петер. гос. полит. ун-та. СПб., 2005. 190 с.

Голотюк О. В. Система вищої освіти Франції. http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/421/1/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D1%80.pdf (дата звернення : 15.11.2018).

Cohen-Scali V. Alternance et identité professionnelle. Formation permanente, éducation des adultes. Paris: PUF, 2000. 219 p.

Brucy G. Histoire de l'éducation. Histoire des diplômes del'enseignement technique et professionnel (1880–1965). l'Etat, l'Ecole,les Entreprises et la certification des compétences. Paris: Belin,1998. 285 p.

Зарубежный опыт формирования и реализации концепции непрерывного образования : Обзор. Л.: ВНИИ Профтехобразования, 1995. 32 с.

Фучила О. М. Організація навчання функціональної грамотності у системі освіти дорослих Бельгії : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький : Б.в., 2012. 192 с.

Чудинова В. Нефункциональная неграмотность – проблема развитых стран. Социологические исследования. 1994. № 3. С. 98–102.

Evans E. .J Autonomous Literacy or Social Practice? Students’ Constructions of Technology Literacy. Journal of Literacy and Technology. 2005. Vol. 5. Num. 1. P. 114–125.

United Nations Literacy Decade: education for all: international Plan of Action; implementation of General Assembly Resolution 56/116. Brussels : United Nations General Assembly, 2002. 13 p.

The Plurality of Literacy and its Implications for Policies and Programmes: UNESCO Education Position Paper. Paris : UNESCO, 2004. 32 p.

Maroun E. Professional Development in the Field of Literacy and Basic I Education. State of the art in Belgium. Lyon : National Agency to Fight Illiteracy (ANLCI), 2007. 15 p.

Кучай О. Формирование информационной компетенции – одна из ведущих задач подготовки будущего учителя. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер. : Педагогика и психология. 2010. № 1(1). – С. 23-25.

Кучай О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів засобами мультимедійних технологій у вищих навчальних закладах Польщі : монографія ; за ред. А.І. Кузьмінського. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. 361 с.

Fqrmateur enalphabetisation. Profilprofessioimel. Conseil superieur del, l’enseignement de Communaute francaise. Paris, 2002. 9 p.

Опубліковано
2019-04-04
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Орос, І. (2019). Організація освіти дорослих у Франції та Бельгії. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 229-242. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12506