Духотворчість майбутніх практичних психологів в інклюзивному освітньому просторі

  • А. А. Даніліч-Скакун
Ключові слова: духотворчість, духовність, інклюзія, інклюзивний освітній простір

Анотація

У статті порушено проблему підготовки нової генерації практичних психологів, покликаних працювати в інклюзивному освітньому просторі сучасних закладів освіти. Подано визначення понять «інклюзивний освітній простір», «зовнішнє і внутрішнє середовище інклюзивного освітнього простору». Проведено аналіз праць вітчизняних дослідників, присвячених трактуванню цього поняття, схарактеризовано основні підходи до проблеми підготовки фахівців, покликаних працювати в сфері інклюзивної освіти. Здійснено аналіз процесу духотворчості майбутніх практичних психологів у педагогічних закладах вищої освіти як процесу освоєння духовного досвіду людства, збагачення життєвими цінностями, пізнання себе і картини світу як способу бачення гармонії природи і людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Колупаєва А. А., Данілавічуте С. В., Литовченко С. В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі : навчально-методичний посібник. Київ : Видавнича група «АСК», 2012. 182 с.

Пономарьова Г. Ф. Виховання майбутнього педагога : теорія і практика: монографія. Харків : Ранок, 2014. 547 с.

Симаева И. Н. Инклюзивное образовательное пространство SWOT-анализ. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2014. № 5. С. 31–39.

Чайковський М. Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі : монографія. Київ : Університет «Україна», 2015. 435 с.

Шевченко Г. П. Педагогіка духовності. Духовність особистості : методологія, теорія і практика. Луганськ, 2004. № 1. С. 3–9.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Даніліч-Скакун, А. (2019). Духотворчість майбутніх практичних психологів в інклюзивному освітньому просторі. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 76-82. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12493