Критерії сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності у ЗВО КНР

  • Ван Цзін
Ключові слова: майбутній учитель, КНР, музичне мистецтво, формування, професійна діяльність, готовність, критерії

Анотація

У статті автором визначено суть понять «підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності» та «готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності». Схарактеризовано компоненти формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-процесуальний, особистісно-рефлексійний. На основі запропонованих компонентів розроблено критеріальну базу вимірювання рівнів сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності: мотиваційний; змістовий, процесуальний  та рефлексійний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. Херсон: ХАНО, 2017. Вип. 36. С. 208-212.

Кабриль К. В. Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. К., 2013. 20 с.

Лю Цин. Высшее музыкально-педагогическое образование в Китае на рубеже XX–XXI вв. Педагогика, психология, теория и методика обучения. С. 183-187. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-muzykalno-pedagogicheskoe-obrazovanie-v-kitae-na-rubezhe-xx-xxi-vv.

Мозгальова Н. Г. Теорія та методика інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.02. К., 2013. 43 с.

Овчаренко Н. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Кривий Ріг, 2016. 547 с.

Сяньюй Хуан. Система музыкального образования в Китае. Вестник СПбГУКИ. СПб, 2012. № 2 (11). С. 155-159.

Цзяньшу Ван. Формування вокально-виконавської культури майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. К., 2013. 20 с.

黄尧. 当前我国职业教育的形势和主要任务. 中国职业技术教育. 2004 (26). 7-9 页. (Хуан Яо. Становлення і основні завдання китайської професійної освіти. Професійно-технічна освіта Китаю. 2004. № 26. С. 7-9).

Zhernovnykova О. А., Nalyvaiko О. О., Chornous N. A. Intelectual competence: essence, components, levels of formation. Педагогіка та психологія. Х. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33-42. URL: http://repo.knmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/19254

Опубліковано
2019-03-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Цзін, В. (2019). Критерії сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності у ЗВО КНР. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 43-52. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12483