Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 «менеджмент» у закладах вищої освіти

  • О. О. Романовська
Ключові слова: менеджер, лідер, лідерські якості, студентське самоврядування, школа лідера

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю - менеджерів. В статті доводиться, що лідерські якості дуже важлива складова підготовки майбутнього менеджера. За допомогою експериментального дослідження на прикладі конкретного закладу вищої освіти доведено, що наявний рівень майбутніх менеджерів недостатньо високий. Запропоновано створити «Школу лідера» на базі студентського самоврядування, яка спрямована на те, щоб розвинути  лідерські якості майбутніх фахівців. Дана програма надасть можливість збільшити шанси кожного учасника стати справжнім лідером у вибраній ним сфері діяльності і життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бендер П.У., Хеллман Е. Лидерство изнутри / Перевод с англ. - М .: По-пурри, 2005. - 303 с.

Водолазська Т. Лідерами народжуються; Ефективними – стають / Т. В. Водолазська // Освіта Полтавщини. – 2009. – № 19. – С. 47– 49.

Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцупа, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.

Громовий В. Інструмент лідерства / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 11. – С. 3–5.

Кравченко В.О. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Одеса: Ат-лант, 2012 р. – 211 с.

Максвелл Дж. Основы взаимоотношений: об этом должен знать каждый лидер : [Текст] / Дж. Максвелл. – К.: Брайт Букс, 2007. – 128 с

Романовський О.Г., Петрова А.В. Формування і розвиток лідерських яко-стей у студентів психологів під час навчання /Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. - Вип. 45 (49) – 2016. - с.185-196.

Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера /Навчальний посіб-ник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 192 с.

Тітова Г.В. Феномен лідерства і лідерські якості в навчальному колективі / Тітова Г.В. // Наука і освіта. – № 1-2. – 2008. – С. 105–107.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Романовська, О. (2018). Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 «менеджмент» у закладах вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 343-355. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11973