Викладання іноземної мови у молодшому шкільному віці: сучасний підхід

  • А. І. Комишан
  • І. І. Коноплянко
Ключові слова: методика викладання, іноземна мова, англійська мова, комунікативний метод, інтерактивне навчання

Анотація

У статті пропонується методика викладання іноземних мов у молодшому шкільному віці на основі сучасного підходу. Структурними компонентами дослідження є теоретична розвідка щодо змісту освітнього компоненту «Іноземна мова» у навчальних програмах Міністерства освіти і науки України. Розглянуто методи викладання іноземних мов (перекладні та безперекладні) та представлено практичні напрацювання, зокрема, вдосконаленої методики викладання англійської мови із зосередженням акценту на комунікативному та інтерактивному компонентах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Блохтур А. Роль приватних шкіл в українській освіті [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://glavcom.ua/publications/115788-rol-privatnih-shkil-v-ukrajinskij-osviti.html

Вишневський О. Коріння проблем у вивченні іноземних мов [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/reform/53026/

Іноземні мови. Навчальна програма для 1-4 класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів [Електронный ресурс]. – Режим дос-тупу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf

Комунікативний метод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_275197_komunikayivniy-metod.html

Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчаль-них закладах: Підручник. Вид. 2-е випр. і перероб. / кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

Панова Л.С., Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх за-кладах: Підручник / Л.С. Панова , І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.

Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки [Текст]: навч. посібник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 316 с.

Bowen M., Hocking L. English World 2. Pupil’s Book. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2009. – 130 p.

Bowen M., Hocking L. English World 2. Teacher’s Guide. – Oxford: Macmil-lan Publishers Limited, 2009. – 168 p.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Комишан, А., & Коноплянко, І. (2018). Викладання іноземної мови у молодшому шкільному віці: сучасний підхід. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 164-175. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11957