Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової освіти в контексті компетентнісного підходу

  • Т. І. Кізіцька
  • Л. В. Юхно
Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісний підхід

Анотація

У статті розкрито зміст та значення понять «професійна компетентність», «компетентнісний підхід». Висвітлено особливості формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової освіти у закладі вищої освіти у контексті компетентнісного підходу під час аудиторних занять, практичного навчання, проведення заходів методичного спрямування, при виконанні самостійної роботи, науково-дослідної діяльності студентів. Схарактеризовано інноваційні методи та форми роботи, що забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців  відповідно до сучасних вимог.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Денисова Н.В. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчи-теля початкової освіти // Наукові записки кафедри педагогіки . Збірник наукових праць українською,російською, англійською мовами. Випуск ХХХVІ, частина І. – Харків, 2012 – С.59 – 65.

Кізіцька Т. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя з початкової освіти в контексті компетентнісного підходу : матеріали узагальненого пе-дагогічного досвіду / Т. І. Кізіцька. – Балаклія, 2017. –130 с.

Концепція нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу : http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf. – Назва з екрана.

Пономарьова Г. Ф. Виховання майбутнього педагога: теорія і практика : монографія / Г. Ф. Пономарьової. – Харків : Вид-во «Ранок», 2014.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Кізіцька, Т. І., & Юхно, Л. В. (2018). Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової освіти в контексті компетентнісного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 156-163. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11956