Проблема цілісного розвитку дитини дошкільного віку в контексті сучасних концепцій дитинства

  • А. І. Чаговець
Ключові слова: дошкільний вік, заклади дошкільної освіти, освітньо-культурний розвиток,, сучасні дитячі концепції, цілісний розвиток, дитинство, розвиток особистості, педагогічна концепція, гармонійний розвиток особистості

Анотація

Викладено та проаналізовано ключові проблеми цілісного розвитку дитини дошкільного віку в контексті сучасних концепцій дитинства. Наведено думки вчених, які займалися вирішенням цієї проблеми. Доведено, що розкриття теоретико-методологічних засад концепції потребує: дослідження цілісного розвитку дитини дошкільного віку до свого здоров’я, самої себе; вивчення соціальних змін та новоутворень, що відбуваються у дитячому культурноосвітньому просторі в епоху трансформаційних змін суспільства та проблем адаптації до них. Вказано, що реалізація педагогічної концепції цілісного розвитку особистості дитини повинна базуватися на теорії гармонійного виховання особистості, а також реалізувати нове розв’язання виховних проблем, проблеми освіти, життя і діяльності дітей, їх ставлення до світу й себе, та й взагалі розуміння себе в цьому світі. Проведений розгляд означеного питання став підставою для розробки концепції, яка має реалізуватися в моделях особистісноцілісної освіти

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

“National strategy for the development of education on 2012 – 2021” [Electronic resource] / Approved by the decree of the President of Ukraine 25.06.2013 р.

№344/213 / Access mode: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Sh. A. Amonashvili Thoughts on humane pedagogy. Pedagogical symphony. To school from 6 years old. /Pedagogical search /Comp. I. N. Bazhenova.- 3-d edition, with correct. and addit.- М.: Pedagogy, 1990.-560 p.: p. 9-58.

The basic component of preschool education [Electronic resource] / appr. By the decree of MESc of Ukraine «About the approval of the basic component of preschool education (new edition)» from 22.05.2012 №615/ Access mode: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/basic1/

L. S. Vygonsky. Collected works: In 6 v. – М., 1982.

A great explanatory dictionary of the modern Ukrainian language/ Comp. and chief edit. V. T. Busel.- К.; Irpin: VTF «Perun», 2005.-1728 p.

S. U. Honcharenko. Ukrainian Pedagogical Dictionary/ S. U. Honcharenko. – К.: Lybid, 1997. – 376 p.

State national program «Osvita» (Ukraine 21st century) // Osvita. – 1993. – December. – №№ 44–46. – P. 1–15.

Encyclopedia of education. / Acad. of pedag. sciences of Ukraine; [chief edit. V. G. Kremen] . – К. : Yurincom Inter, 2008 – 1040 p.

I. V. Zaichenko. Pedagogical conception of S. F. Rusova: Text book for students of pedagogical spec. university/ I. V. Zaichenko / Preface M. D. Yarmachenko – 3

edition, suppl. and revis. – Chernihiv: RVK «Desnianska pravda», 2006.-232 p.

The Law of Ukraine «About preschool education» [Electronic resource] (with changes and additions) / Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

A. F. Lazursky. General and experimental psychology. – SPtb., 1912.

V. N. Myasizhev. Psychology of relations. Selected psychological works. /Under the edition of A. A. Bodalev. Moscow -Voronezh, 1995. – 356 p.

O. Proskira. Sophia Rusova and the concept of Ukrainian kindergarten / O. Proskira // Preschool education. – 1991. – № 10. – P. 16–18.

O. V. Pshevratska. Psychological pedagogical principles of organization of social preschool education in works of S. F. Rusova: dissert. of the cand. of pedag. sciences: 13.00.08 / O. V. Pshevratska; Kyiv. Interregional inst. for improv. of teachers named after B. Hrynchenko. – К., 2002. – 190 p.

A. A. Rean, Ya. L. Kolomynskiy. Social pedagogical psychology. – SPtb.: CJ-SC «Publishing House «Peter»», 1999. – 416 p.

S. F. Rusova. A kindergarten on the national ground / S. F. Rusova // Svitlo. – 1910. – № 3. – P. 44–54.

V. O. Sukhomlynsky. A hundred pieces of advice to a teacher.- К.: Rad. shkola, 1984.- 254 p.

Theoretical foundation of development of social preschool education // Pedagogical heritage of Sophia Rusova and modern education: scientific and methodical manual/ under the edit. V. N. Slusarenko, O. V. Proskura. – К.: IZMN, 1998. – P. 53–56.

K. D. Ushinsky. About nationality in public education. Upbringing and character // In book: K. D. Ushinsky, Selected pedagogical works. – М.: Prosvezhenie,

– P. 268–284.

Опубліковано
2018-12-06
Як цитувати
Чаговець, А. (2018). Проблема цілісного розвитку дитини дошкільного віку в контексті сучасних концепцій дитинства. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 431-444. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11955