Викладач як основа конкурентоспроможності випускника технічного університету

  • В. В. Бондаренко
Ключові слова: конкурентоспроможний випускник, професійна підготовка, якість роботи викладача університету, стратегія вищого технічного навчального закладу освіти, професійна компетентність

Анотація

У статті розглянуто одну з нагальних проблем підготовки конкурентоспроможних випускників технічних університетів України. Автор пропонує вирішення поставленної проблеми засобами удосконалення й оптимізації роботи викладацького складу.

Новий освітній простір, який вже давно вийшов за національні кордони, має велику кількість проблем, що стосуються якості освіти, визначення її завдань і цілей, змісту та структури. Без вирішення даних проблем не можна говорити про професійну компетентність випускників як професійних, так і вищих навчальних закладів освіти.

Контроль якості викладацького складу вищого технічного навчального закладу освіти знаходиться в тісному зв’язку з корінними змінами вимог на конкурентному ринку освітніх послуг. Саме ринкові відносини вимагають значного підвищення вимог до професійної якості та високого рівня кваліфікації випускників університетів. Висока професійна підготовка є тим чинником, що забезпечує соціалізацію й реальне входження випускника університету в умови реального конкурентного середовища та його соціального захисту. Удосконалення якості роботи технічних університетів України передбачає, що викладачі, спираючись на базові цінності та використовуючи необхідні здібності, будують свою повсякденну діяльність на принципі постійного удосконалення, з урахуванням місії, завдань, цілей та стратегії вищого технічного навчального закладу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bondarenko V., Kopytkov D. The teacher of the higher vocational school as a basis of education quality / V. Bondarenko, D. Kopytkov // Bulletin of Khar-kov national automobile and highway university: Collection of scientific works. – Issue 77, 2017. – pp. 7-12.

Ніколаєнко С. Якість вищої освіти в Україні – погляд у майбутнє / С. Ні-колаєнко // Світ фінансів. – Вип. 3 (8). – 2006. – С. 7-22.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Бондаренко, В. В. (2018). Викладач як основа конкурентоспроможності випускника технічного університету. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 53-63. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11945