Формування базових компетенцій бакалаврів з машинобудування при вивченні природничих дисциплін

  • І. В. Асєєва
  • О. С. Пономарьов
Ключові слова: професійна компетентність, базові компетенції, компоненти базових компетенцій, навчально-виховний процес, природничо-наукові дисципліни, бакалавр, машинобудування

Анотація

Розкрито значення розвитку професійної компетентності майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей у забезпеченні якості їх професійної діяльності і життєвого успіху. Наведено загальну структуру базової професійної компетентності. Детально проаналізовано склад системи базових компетенцій та її основних компонентів. Показано вплив вивчення бакалаврами природничо-наукових дисциплін на формування базової професійної компетентності, значення інтересу студентів до навчання та отримання якісної освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради моло-дим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.

Коган Б. И. О повышении качества подготовки инженеров-машиностроителей. Концепции / Б. И. Коган // Вестник Кузбасского госу-дарственного технического университета. - 2005. – № 1 (45). – С. 143.

Пономарьов О. С. Логіка соціального управління : монографія / О. С. Пономарьов, М. К. Чеботарьов, І. В. Асєєва ; за заг. редакцією О. С. Пономарьова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 208 с.

Романовський О. Г. Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах / О. Г. Романовський, М. К. Чеботарьов // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 1. – С. 26-33.

Ponomaryov A. Pedagogical Conditions of Formation of General Scientific Competence of the Future Bachelors of Technical Specialties / A. Ponomaryov, S. Reznik, I. Asieieva // Intellectual Archive. – Vol. 5, No. 6. – November /December 2016. – P. 45-52.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Асєєва, І. В., & Пономарьов, О. С. (2018). Формування базових компетенцій бакалаврів з машинобудування при вивченні природничих дисциплін. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 39-52. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11944