Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945–1959 рр.)

  • Г. М. Мицик
Ключові слова: логопедична допомога, дошкільний заклад, логопедичний пункт, діти з вадами мовлення, вчитель-логопед, село

Анотація

З урахуванням аналізу наукового-педагогічних джерел у статті узагальнено погляди на процеси формування дошкільної логопедичної допомоги в період з 1945 по 1959 рр., уточнено дані про основні тенденції її розвитку на селі, окреслено проблеми, пов’язані з підготовною логопедичних кадрів, зорієнтованих у своїй роботі на дітей дошкільного віку, що мешкають у сільській місцевості. Встановлено, що завдання, зміст і методи освітньо-виховної роботи в масових дитячих садках відповідно до керівних положень за всіма віковими групами стали більш конкретними і визначеними. Незважаючи на те, що вони містили розділи з розвитку рідної мови, проблеми мовного характеру, в основному, залишалися поза увагою їх працівників. Логопедична дошкільна допомога ще не була сформована. Лише де-не-де її надавали вихователі масових дитячих садів та логопедичні пункти, зорієнтовані на надання логопедичної допомоги школярам і дітям старших груп дитячих садків. Робота в селах з цього напрямку не велася. Відзначено, що цілеспрямована підготовка логопедів в системі вищої освіти України не здійснювалася. Перший набір студентів за спеціальністю «Дефектологія. Олигофренопедагогика і логопедія» з отриманням кваліфікації вчитель спеціальної школи і логопед відбувся тільки в 1957–1958 навчальному році. Підготовка дефектологів дошкільних установ в Україні в 50-х рр. не проводилася і найближчим часом не планувалася.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Артемова Л. В. Історія педагогіки України: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, «Либідь», 2006. 424 с.

Берник Т. Л. Розвиток диференційованих форм логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими вадами в Україні (1945–2000): дис.. … канд. пед. наук. Київ, 2006. 192 с.

Бессмертная Н. А. Организационно-педагогические условия развития профессиональной компетентности будущих логопедов сельских образовательных учреждений : дис. ... канд. пед. наук. Якутск, 2001. 165 c.

Бобак О. Б. Педагогічні засади соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ї у ІІ-й половині ХХ століття: дис. ... канд. пед. наук. Дрогобич, 2015. 198 с.

Бондар В. І. Сучасні тенденції розвитку дефектологічної теорії і практики: до проблеми теорії і практики стандартизації спеціальної освіти. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. Вип. 2. Київ: Науковий світ, 2001. С. 4–7.

Васильєва С. А. Тенденції розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина XX – початок XXI століття): дис.. ... канд. пед. наук. Миколаїв, 2017. 187 с.

Гладуш В. А. Розвиток післядипломної освіти дефектологів на завершальному етапі переходу до загальної обов’язкової семирічної освіти в Україні. Освіта регіону: Український науковий журнал. Київ, 2011. № 5. С. 59–64.

Грицюк Т. С. Історико-педагогічні передумови розвитку дошкільної освіти на Хмельниччині (50-60 рр. ХХ ст.). Педагогічний дискурс. 2013. № 14. C. 134–138.

Замский Х. С. Проблемы дефектологического образования. Дефектология: научно-методический журнал. Академии педагогических наук СССР. 1969. № 1. С. 76–81.

Шабаева М. Ф., Ротенберг В. А. История дошкольной педагогіки : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и психология (дошк.)». 2-е изд., дораб. Москва : Просвещение, 1989. 352 с.

Калиниченко А. В. Становление высшего дефектологического образования в России в ХХ веке – начале ХХI века : дис. ... канд. пед. наук. Чита, 2014. 193 с.

Колтакова Е. В. Проектирование содержания повышения квалификации учителей-логопедов на основе профессиографического подхода: дис.. … канд. пед. наук. Москва, 2009. 206 с.

Потапенко О. М. Теорія і практика підготовки логопедичних кадрів в Україні (друга половина XX століття): дис.. … канд. пед. наук. Київ, 2010. 183 с.

Файнгет Э. Б. О состоянии помощи страдающим нарушениями речи в Одесской области по данным областного психоневрологического диспансера. Вопросы патологии речи. Харьков, 1969. Том ХХХІІ (81). С. 215–217.
Опубліковано
2018-05-11
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Мицик, Г. (2018). Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945–1959 рр.). Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10676