Розробка та зміст спецкурсу «Формування усвідомленого ставлення до природи у дошкільнят, які проживають в умовах радіаціного забрудення»

  • И. А Комарова
  • С. В. Спирин
Ключові слова: екологічна освіта, радіоекологічне виховання, радіоекологічна освіта, формування усвідомленого ставлення до природи, підготовка студентів педагогічних ЗВО, діти дошкільного віку

Анотація

У статті розкривається проблема організації та змісту підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти до радіоекологічного виховання дошкільнят як однієї з найбільш актуальних і складних у вишівській педагогіці і практиці. Автори особливу увагу приділяють виділенню і характеристиці основних компонентів підготовки майбутніх педагогів із радіоекологічного виховання дошкільнят в умовах дошкільного навчального закладу.

В межах визначення оптимального змісту спецкурсу «Формування усвідомленого ставлення до природи у дошкільнят, які проживають в умовах радіаційного забруднення розглядаються питання екологічного виховання дошкільнят, в тому числі, формування екологічної свідомості, дбайливого ставлення до природи та навколишньої дійсності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Комарова И. А. Игра как средство формирования осознанного отношения к природе у детей среднего дошкольного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Москва : НИИ дошкольного воспитания АПН СССР, 1991. 17 с.

Комарова И. А., Прокофьева О. О. Интерактивное обучение дошкольной педагогики. Психолого-педагогическое образование в системе высшей школы – 2: сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции (Могилев, 18 марта 2014 г.). Могилев : УО «МГУ имени А. А. Кулешова», 2014. С. 104–107.

Спирин С. В. Радиоэкологическое образование дошкольников : пособие. Могилев : УО «МГОИРО», 2014. 71 с.

Спирин С. В. Формирование осознанного отношения к природе у детей дошкольного возраста, проживающих в условиях радиационного загрязнения : учебно-методические материалы. Могилев : УО «МГУ имени А. А. Кулешова», 2013. 72 с.
Опубліковано
2018-05-10
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Комарова, И., & Спирин, С. (2018). Розробка та зміст спецкурсу «Формування усвідомленого ставлення до природи у дошкільнят, які проживають в умовах радіаціного забрудення». Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10671