Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості

  • Є. І. Балака
  • Д. С. Лючков
  • М. Є. Резуненко
Ключові слова: школа, абітурієнти, фізика, математика, організація навчання, технічні виші

Анотація

З року в рік на протязі останніх десятиліть спостерігається стійка тенденція зниження рівня знань з фізико – математичних і природознавчих дисциплін  у випускників середніх шкіл, що вступають до технічних вишів.

Більшою мірою це стосується абітурієнтів, що отримали повну середню освіту в школах сільської місцевості. Наслідком цього є: суттєве зменшення зацікавленості серед сільської молоді в отриманні вищої технічної освіти; віддання переваги вишам гуманітарного напрямку; проблеми та складності, з якими стискаються випускники сільських шкіл при вивчанні математики, фізики на перших курсах технічних вишів.

Основними причинами цього є: по-перше, значні труднощі щодо укомплектуванні віддалених сільських шкіл високофаховими вчительськими кадрами внаслідок складних побутових умов і низької заробітної плати, а, по-друге – відсутність сучасних навчальних лабораторій,  комп’ютерних класів, можливості користування мережею Internet в умовах вкрай обмеженого фінансування місцевими органами влади.

У статті наведено поглиблений аналіз цих причин, статистичні дані успішності студентів молодших курсів з фізико-математичних дисциплін – випускників сільських та міських шкіл, розглянуто досвід роботи української гімназії на початку ХХ століття. Обґрунтовано пропозиції щодо вирішення цих проблем на основі реструктуризації малокомплектних шкіл.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Чайковський К. Наука моралі в школах. Наша школа. Науково-педагогічній журнал. Кн. 2. Орган Товариство українських вчителів середніх і вищих шкіл. Учительська громада у Львові. Львів, 1910. 90 с.

Кляйн Ф. Наука геометрії. Наша школа. Науково-педагогічній журнал. Кн.2. Орган Товариство українських вчителів середніх і вищих шкіл. Учительська громада у Львові. Львів, 1910. 90 с.

Лукіянович Д. Дїлова мова в гімназії. Наша школа. Науково-педагогічна часопись. Р.V. – Зш. 3. Орган Товариство українських вчителів середніх і вищих шкіл. «Учительська громада» у Львові і «Тов. ім. Сковороди» у Чернівцях. Львів – Чернівці, 1913. 192 с.

Франко П. Фізичне вихованє в укр. серед. школах у 1911/12 р. Наша школа. Науково-педагогічна часопись. Р.V. – Зш.3. Орган Товариство українських вчителів середніх і вищих шкіл. «Учительська громада» у Львові і «Тов. ім. Сковороди» у Чернівцях. Львів – Чернівці, 1913. 192 с.

Аквилева Г.Н. Преподавание природоведения в малокомплектной школе : пособие для учителя. Москва : Просвещение, 1987. 96 с.

Присяжнюк Н. Особенности работы в классе-комплекте. Начальная школа. 1999. № 2. С. 3–36.

Шпица В. Учу в малокомплектной. Начальная школа. 2000. № 10. С. 22–24.

Савченко О.Я., Суворова Г.Ф. Учебно-воспитательный процесс в малокомплектной школе : пособие для учителя. 2-е изд. Москва : Просвещение, 1988. 232 с.

Стрезикозин В. П. Урок в сельской малокомплектной школе. Москва : Просвещение, 1972. 80 с.

Юстус Г. В. Организация учебной деятельности учащихся 10-11 классов сельских школ в современных условиях. URL : http://www.dissercat.com/content (дата звернення 11.11.2017)

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. URL : zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 (дата звернення 07.10.2017).

Маркс К. Соч. Т. 36. Москва, 1964. 884 с.

Альошинський Є.А. Підході до проблеми адаптації шкільного курсу математики до вимог вищої школи. Збірник наукових праць за ред. О.Г. Романовського. Вип 45 (40): в 2-х ч. 4.9. Харків : НТУ ХТТУ, 2016. 206 с.

Дониш Н. «Жітє молодіжі української гімназії в Коломиї». Наша школа. Науково-педагогічній журнал. Кн. 2. Орган Товариство українських вчителів середніх і висших шкіл. Учительська громада у Львові. Львів, 1910. 90 с.
Опубліковано
2018-05-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Балака, Є., Лючков, Д., & Резуненко, М. (2018). Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10648