ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ЗАСАДА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

  • Т.В. Хабарова

Анотація

Анотація: Дослідження присвячено вивченню проблеми корупції та її подоланню, шляхом залучення громадськості до участі в прийнятті управлінських рішень, проведенні громадської експертизи та наданні оцінки діяльності органів державної влади. Досліджено правове регулювання проведення громадської експертизи діяльності органів державної влади. Обґрунтовано, що громадська експертиза є однією з форм громадського контролю та однією із вагомих засад протидії корупції. Висвітлено організаційні складові громадської експертизи діяльності органів державної влади. Проаналізовано існуючий вітчизняний досвід проведення громадської експертизи. Наведено практичні рекомендації проведення громадської експертизи.

Ключові слова: корупція, запобігання корупції, протидія корупції, громадська експертиза, громадський контроль.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року. № 49/-ВР // Відомості Верховної Ради. 2014. – Ст. 2056.

2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади в Україні: організація та проведення: прак. посіб. / О.В. Літвінов, О.В.Тинкован, Н.М. Літвінова [та ін.]; за заг. ред. О.В. Літвінова. – Д.: МОНОЛІТ, 2010. – 180 с.

3. Громадська експертиза: теоретичні та практичні аспекти / Балацька Анна, Сушко Ольга, Шевченко Тарас. – К., Тютюкін. – 2011. – 120 с.

4. Громадський контроль влади. Міф поступово втілюється в реальність? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://justus.com.ua/articles/2008/11/12 /880

5. Дніпренко Н.К. Громадський моніторинг, громадська експертиза та громадський контроль: функціональний аналіз і європейські традиції застосування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12DNKETZ.pdf

6. Іщук С. І. Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – №1(3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11isisvu.pdf

7. Кагановська Т. Корупція як негативний чинник державного управління: шляхи подолання / Т. Кагановська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 919. Випуск № 7. – С. 3-6.

8. Кагановська Т. Проблеми забезпечення транспарентності діяльності системи державного управління України / Т. Кагановська // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 5. – С. 62-68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2014_5_11.pdf

9. Кагановська Т. Система зв'язків з громадськістю в державній службі: правовий аспект / Т. Кагановська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1062. – Випуск № 14. – С. 7-13.

10. Купрій В. / Аудит реалізації державної політики та громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади. Вісник Національної академії державного управління // Політологія і право. – С.175-180.

11. Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади : навч. посіб. / Купрій В., Паливода Л. – К. : Макрос, 2011. – 200 с.

12. Лациба, М.В. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком / М. Лациба, О. Хмара, О. Орловський ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агентство «Україна»], 2010. – 96 с.

13. Літвінов О.В. Досвід проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10lovvvu.pdf

14. Мартинець Н. Громадська експертиза: стратегія сприяння / Вісник Національної академії державного управління // Механізми державного управління. – C. 112- 119.

15. Мельник М.І. Антикорупційна діяльність в органах державної влади та її наукове забезпечення // Право України. – 2000. – № 3. – С. 67-71.

16. Молдован Е.С. Напрями запобігання та протидії корупції на державній службі: морально-ідеологічний аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10mesmia.pdf

17. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні [Текст] : посіб. – К. : Ленвіт, 2012. – 64 с.

18. Шунін М.К. Аналітична записка на тему: «Громадська експертиза, як одна з форм участі громадян у прийнятті політичних рішень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://civicexpert.in.ua/ge_yak_odna_iz_form_uchasti_gromadyan
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Хабарова, Т. (2016). ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ЗАСАДА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 232-236. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5809
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених