ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ НАБУТТЯ ПІДОЗРЮВАНИМ СТАТУСУ ОБВИНУВАЧЕНОГО

  • М.Г. Моторигіна

Анотація

Анотація: У статті визначено основні проблеми, які виникають у момент набуття підозрюваним статусу обвинуваченого. На підставі аналізу юридичної літератури, Кримінального процесуального кодексу України, а також кримінального процесуального законодавства зарубіжних країн автором розроблено пропозиції щодо їх законодавчого врегулювання у чинному КПК.

Ключові слова: обвинувачений, процесуальний статус обвинуваченого.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за кримінальним процесуальним кодексом 2012 р: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Торбас Олександр Олександрович. – О., 2015. – 217 с.

2. Фоміна Т. Г. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого / Т. Г. Фоміна, О. О. Юхно // Право і Безпека. – 2012. – № 4. – С. 192-195.

3. Трефилов А.А. Уголовно-процессуальний кодекс Швейцарии. – М.: ООО НИПКЦ Восход-А, 2012. – 224 с.

4. Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия: Научно-практический комментарий и перевод текста закона со вступительной статьёй профессора Уве Хелльманна «Введение в уголовно-процессуальное право ФРГ». – Potsdam, 2012. – 404 с.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Молдова от 14.03.2003 года № 122-XV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3833. – Загл. с экрана.

6. Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за кримінальним процесуальним кодексом 2012 р: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Торбас Олександр Олександрович. – О., 2015. – 217 с.

7. Банчук О. Система безоплатної правової допомоги в Україні: аналіз першого року функціонування / О. Банчук, І. Ібрагімова, М. Хавронюк. – К., 2014. – С. 28-35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/sistema_bezoplatnoi_pravovoi_dopomogi_v_ukraini_analiz_pershogo_roku_funktsionuvannya/
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Моторигіна, М. (2016). ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ НАБУТТЯ ПІДОЗРЮВАНИМ СТАТУСУ ОБВИНУВАЧЕНОГО. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 208-211. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5734
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених