СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

  • М.Л. Давиденко

Анотація

Анотація: Здійснено аналіз сучасного стану науки кримінальне право України з точки зору ефективності протидії злочинності, зроблено порівняльний аналіз із кримінальним правом провідних європейських країн. Надані авторські рекомендації щодо реформування науки кримінального права України.

Ключові слова: принцип монізму кримінального права, дуалізм кримінального законодавства, загально соціальна протидія злочинності, спеціальна протидія злочинності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Гадамер Х-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем. / Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.

2. Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией / Сост. и вступ. статья В. С. Овчинского, А. В. Федотова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – VI, 386 с.

3. Давыденко Л. М., Давыденко М. Л., Литвинов А. Н. Противодействие преступности: вопросы теории и практики: Курс лекций. – Харьков: Тимченко, 2009. – 152 с.

4. Дударов О., Зеленов Г. Відповідальність за корупційні злочини. Огляд основних новел кримінального законодавства // Юридичний вісник України. – 2013. – №№ 39-41.

5. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М. І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2014. – 944 с.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Давиденко, М. (2016). СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 125-128. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5705
Номер
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право