ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ДИСКРЕЦІЇ В ЗАСТОСУВАННІ НОРМ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Ключові слова: суб’єкт владних повноважень; нормативний акт; адміністративний акт; акти-дії; акти- плани; адміністративний договір

Анотація

  1. Вступ. У новітній практиці правозастосування у фінансовому праві інститут дискреції масово застосовується щодо оподаткування та публічної фінансової політики в частині реалізації повноважень контролюючих органів і платників податків. Наразі відсутній типовий порядок реалізації дискреції в застосуванні норм фінансового права: 1) як і на підставі чого має здійснюватися розсуд; 2) критеріїв і послідовності аналізу; 3) зіставлення фактів з нормою права; 4) наслідків збігу факту / норми; 5) оцінки за критеріями; 6) тлумачення; 7) обґрунтування; 8) формування висновків; 9) наведення аналогічних правових позицій; 10) як у межах розсуду приймати рішення. Основні проблеми щодо неналежної реалізації дискреційних повноважень щодо застосування норм фінансового права пов’язані з недостатньою якістю інструментів діяльності публічної адміністрації, за допомогою яких здійснюється правозастосування та вплив на суб’єктів приватного права. Додаткових наукових пошуків потребує формулювання чітких меж здійснення дискреції в застосуванні норм фінансового права в процедурно-процесуальному вимірі. Має бути розроблений механізм реалізації дискреції в застосуванні норм фінансового права. Метою статті є розкриття сутності інструментів діяльності публічної адміністрації щодо дискреції в застосуванні норм фінансового права.
  2. Короткий зміст основних результатів дослідження. По-перше, окреслено види й особливості інструментів діяльності публічної адміністрації щодо дискреції в застосуванні норм фінансового права. У межах відповідних правових режимів і диспозитивного процедурного виміру реалізації дискреції в застосуванні норм фінансового права інструменти діяльності публічної адміністрації є засобами публічного правового впливу на матерію фінансового права з метою забезпечення стабільності та єдності практики правозастосування. По-друге, з’ясовано забезпечувальну роль процедурного інструментального виміру діяльності публічної адміністрації. Для правозастосування у фінансовому праві не достатньо лише втручальної складової, щоб належним чином забезпечити права особи на майно, реалізацію законних інтересів платників податків, учасників митних, антидемпінгових та інших правовідносин. Здійснення публічної фінансової політики пов'язане з цілеспрямованим структуруючим впливом на матерію права у межах конкретних правовідносин із дотриманням публічного інтересу щодо підтримання правопорядку. По-третє, висвітлено перспективи автоматизації прийняття рішень у дискреційних відносинах, зокрема, шляхом диджиталізації процесів.
  3. Висновки. Інструменти діяльності публічної адміністрації впливають на фінансові правовідносини, створюючи підґрунтя для задоволення публічного інтересу держави та приватних інтересів платників податків, а також національного євроінтеграційного інтересу. Через такі інструменти в практиці правозастосування втілюється регулятивна функція фінансового права та досягаються завдання щодо реалізації дискреційних відносин з дотриманням принципу верховенства права. До інструментів діяльності публічної адміністрації щодо дискреції в застосуванні норм фінансового права можна віднести: основні (нормативні й адміністративні акти); допоміжні або сприяючі (акти-дії, акти-плани, адміністративні договори). У їхній єдності та взаємодії можливе правомірне й ефективне правозастосування з урахуванням публічного інтересу держави, суспільних потреб і приватних інтересів суб’єктів приватного права.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Анна Барікова, Верховний Суд; НАВСУ

кандидат юридичних наук, науковий консультант, Верховний Суд м. Київ, 01029, вул. Московська, 8, корп. 5 викладач кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, 03035, м. Київ-ДСП, пл. Солом’янська, 1

Посилання

1. Alekseev S.S. The mechanism of legal regulation in the socialist state. Moscow: Jurid. lit., 1966. 187 p.
2. Afanasiev K.K. Administrative contract as a form of public administration (theoretical legal aspect): PhD thesis: 12.00.07 / Kharkiv National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2002. 173 p.
3. Barikova A. E-State: New Management Effectiveness: monograph. Kyiv: Yurinkom Inter, 2016. 224 p.
4. Boiaryntseva M.A. Administrative contract: the subject composition and composition of the elements of the contract. Administrative law and process. 2015. No. 1(11). P. 55–64.
5. Veremeenko I.I. The mechanism of administrative and legal regulation in the area of public order. Moscow: VNII MVD SSSR Press, 1981. 111 p.
6. Holosnichenko I.P., Stakhurskyi M.F. Administrative law of Ukraine: basic concepts: tutorial. Kyiv: HAN, 2005. 231 p.
7. Honcharuk S.T. Administrative law of Ukraine. General and Special parts: tutorial. Kyiv: National University of Internal Affairs, 2000. 240 p.
8. Dudchenko V.V. Tradition of legal pluralism: western and eastern interpretation: abstract of Dr,hab. thesis: 12.00.01 / Odessa Law Academy. Odesa, 2007. 35 p.
9. General administrative law: tutorial / R.S. Melnyk, V.M. Bevzenko ; ed. by R.S. Melnyk. Kyiv: Vaite, 2014. 376 p.
10. General administrative law: textbook / ed. by I.S. Hrytsenko. Kyiv: Yurinkom Inter, 2014. 568 p.
11. Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine: Law of Ukraine dated of 07/06/2005 No. 2747-IV: as amended and ext. as of 04/11/2021. Vidomosti of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2005. No. 35–36. No. 37. Art. 446.
12. Kotel'nikova E.A., Semencova I.A., Smolenskij M.B. Administrative law: textbook. Rostov-on-Don: Feniks, 2003. 352 p.
13. Matuzov N.I., Mal'ko A.V. The theory of state and law: textbook. Moscow: Jurist, 2004. 512 p.
14. Paterylo I.V. Tools of public administration: administrative legal research: monograph. Kharkiv: Disa plius, 2014. 414 p.
15. Paterylo I.V. Law as a value category: abstract of PhD thesis: 12.00.01 / Institute of State and Law. V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2006. 20 p.
16. Ukraine-European Union Action Plan: Plan dated of 02/12/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_693 (date of application: 04/20/2021).
17. Resolution of the Supreme Court dated of 06/26/2018 in the case No. 820/1929/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78192211 (date of application: 04/20/2021).
18. Resolution of the Supreme Court dated of 08/01/2018 in the case No. 817/519/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75673535 (date of application: 04/20/2021).
19. Resolution of the Supreme Court dated of 12/11/2018 in the case No. 825/1496/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82119034 (date of application: 04/20/2021).
20. Resolution of the Supreme Court dated of 03/23/2020 in the case No. 826/12552/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95509155 (date of application: 04/20/2021).
21. Resolution of the Supreme Court dated of 07/10/2020 in the case No. 520/8836/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92457879 (date of application: 04/20/2021).
22. Resolution of the Supreme Court dated of 08/20/2020 in the case No. 809/984/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93149559 (date of application: 04/20/2021).
23. Resolution of the Supreme Court dated of 10/20/2020 in the case No. 826/3694/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92385403 (date of application: 04/20/2021).
24. Resolution of the Supreme Court dated of 11/10/2020 in the case No. 826/21951/15. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92746882 (date of application: 04/20/2021).
25. Resolution of the Supreme Court dated of 02/17/2021 in the case No. 580/3469/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95240811 (date of application: 04/20/2021).
26. On some issues of the practice of resolving disputes related to the invalidation of acts of state or other bodies: explanation of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of Ukraine dated of 01/26/2000 No. 02-5/35. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00 (date of application: 04/20/2021).
27. Pryimachenko D. Legal nature of planning acts: contemporary analysis. Public Law. 2013. No. 1 (9). P. 52–58.
28. Resolution (77) 31 of the Committee of Ministers to the Member States on the Protection of the Individual in Relation to Acts of Administrative Authorities dated of 09/28/1977. Administrative procedure and administrative services. Foreign experience and proposals for Ukraine / authored and compiled by V.P. Tymoshchuk. Kyiv: Fakt, 2003. P. 469–479.
29. Rihter I., Shuppert G.F. Judicial practice in administrative law: tutorial; transl. from German. Moscow: Jurist, 2000. 604 p.
30. Tymoshchuk V.P. Administrative acts: procedure for adoption and termination: monograph. Kyiv: Konus-Iu, 2010. 296 p.
31. Hropanjuk V.N. The theory of state and law: tutorial for universities. / ed. by V.G. Strekozova. Moscow: Institute of State and Law of RAS, 1995. 377 p.
32. Shopina I.M. Regarding conceptual approaches to defining the concept of legal regulation. Forum prava. 2011. No. 2. P. 1055–1061.
33. Malgieri G. Automated decision-making in the EU Member States: The right to explanation and other “suitable safeguards”in the national legislations. Computer Law & Security Review.
2019. Vol. 35. Iss. 5. P. 2–26. URL: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.05.002 (date of application: 04/20/2021).
34. Melnyk R., Barikova A. Cross-border public administration: prospects for introducing blockchain jurisdiction. Informatologia. 2019. Vol. 52. No. 1–2. P. 74–89. URL: https://doi.org/10.32914/i.52.1-2.8 (date of application: 04/20/2021).
35. Tóth A.K. Algorithmic copyright enforcement and AI: issues and potential solutions, through the lens of text and data mining. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2019. Vol. 13:2. P. 361–387. URL: https://doi.org/10.5817/MUJLT2019-2-9 (date of application: 04/20/2021).
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Барікова, А. (2021). ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ДИСКРЕЦІЇ В ЗАСТОСУВАННІ НОРМ ФІНАНСОВОГО ПРАВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 52-60. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-07
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право