УНІФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ ОСІБ

  • Олександр Іванович Шкуропацький Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-4679-7292
  • Олександр Артюшенко Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-2831-8518
Ключові слова: Ключові слова: соціальний захист, Кодекс соціального захисту, військовослужбовці Збройних Сил України, реформування, соціальні права, кодифікація, систематизація.

Анотація

Анотація: Роботу присвячено дослідженню проблеми систематизації законодавства в сфері соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України. Відзначається, що система соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та її правове регулювання мають хаотичний характер, та не мають належного концептуального спрямування.

Проаналізовано основні напрямки реформування, зокрема корегування змісту соціального захисту військовослужбовців; вдосконалення дії механізму забезпечення такого соціального захисту та контролю; систематизація та кодифікація законодавства про соціальний захист військовослужбовців, висвітлено основні проблеми реформування.Наголошено на вагомому впливі політичних складових на регулювання сфери соціального захисту військовослужбовців, зокрема Урядом каїни підчас реалізації делегованих повноважень, та наслідки такого впливу на реалізацію соціальних прав військовослужбовцями.Проаналізовано взаємодію загальних та спеціальних прав військовослужбовців у сфері соціального захисту з точки зору не систематизованості та суперечливості правового регулювання таких прав військовослужбовців Збройних Сил України та механізму їх реалізації. Зроблено висновок про необхідність створення Кодексу соціального захисту Збройних Сил України, метою створення якого є не тільки систематизація, а й налагодження механізму ефективного регулювання та забезпечення реалізації як загальних так і спеціальних соціальних прав військовослужбовців Збройних Сил України. Запропоновано загальну структуру Кодексу, та основні тематичні напрямки для змістового наповнення його розділів, а також обов’язкові складові, що обумовлять механізм його дії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Олександр Іванович Шкуропацький, Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент кафедри Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська 77, Україна

Олександр Артюшенко , Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

заступник начальника кафедри загальновійськових дисциплін, Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська 77, Україна

Посилання

Література:
1. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від від20.12.1991№2011-XII. Відомості Верховної Ради України . 1992. № 15. ст.190. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (дата звернення: 01.02.2021).
2. Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. N 45. ст.425. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text (дата звернення: 01.02.2021).
3. Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей: Закон України від 15.06.2004 № 1763-IV. Відомості Верховної Ради України. 1993. N 36. ст.444. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1763-15#Text (дата звернення: 01.02.2021).
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Шкуропацький, О. І., & Артюшенко , О. (2021). УНІФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ ОСІБ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 61-65. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-08
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право