ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОМИЛКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

  • Дар`я Сергіївна Горбік Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6367-8220
Ключові слова: КЛЮЧОВІ СЛОВА: адміністративна помилка, правова помилка, органи публічної влади, права і свободи людини й громадянина, адміністративна реформа.

Анотація

Вступ. Органи публічної влади, посадові особи, державні службовці при здійсненні управлінської діяльності, в окремих випадках можуть допускати порушення принципу законності публічного управління, здійснюють помилкові адміністративні дії, приймають необґрунтовані та незаконні адміністративні акти. Зазначені негативні результати виконавчо-розпорядчої діяльності посадових осіб порушують права і свободи людини й громадянина, законні інтереси громадських організацій та юридичних осіб. Такі явища отримали назву «адміністративної помилки».

Мета статті є розробка теоретико-правових засад адміністративної помилки в діяльності органів публічної влади.

Методи дослідження. Під час аналізу сутності та змісту адміністративної помилки використовувались загальнонаукові методи, в основі яких покладений метод діалектики, та спеціально наукові методи правового пізнання (формально-логічний, системно-структурний).

Короткий зміст основних результатів. Стаття присвячена аналізу та дослідженню поняття адміністративної помилки в різних правових сферах. Питання щодо дослідження причин та наслідків в виникнення таких помилок є актуальним для сьогодення, оскільки в Україні досі триває реформування адміністративної системи та зміни у системі органів публічної влади й державного управління. Вказані процеси під впливом адміністративної реформи показали не тільки декларативні наміри трансформувати зазначені відносини у бік демократичних, а й реальне прагнення змінити систему державного управління до європейських стандартів. Тому процес розвитку системи державного управління виявився одним з визначальних компонентів загального вектору до демократичної, соціальної та правової держави. Під час реалізації повноважень органами публічної влади, посадовими особами та державними службовцями можуть допускатись дія чи бездіяльність владних суб’єктів адміністративного права, яка призводять до порушення права і свободи людини й громадянина, законні інтереси громадських організацій та юридичних осіб. Наслідки їх дій, що призводять до адміністративних помилок є особливо важкими, так як вони порушують ключові засади державного управління, законні права й свободи особистості, применшують авторитет органів публічної влади. Недосконала система механізму виникнення, виявлення та попередження адміністративних помилок є значним бар’єром в забезпеченні сучасної системи належного державного управління. Оскільки адміністративні помилки органів публічної влади є серйозною політичною та соціально-правовою проблемою допущення, яких демонструють юридичну незахищеність людини й громадянина.

Висновки. Створення дієвого механізму щодо виявлення, попередження та виправлення адміністративних помилок могло б мати найголовніше значення для реформування системи державного управління згідно з сучасними європейськими цінностями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории: монография. М., 2009. 692 с.

Истомина Ю.В. Бездействие государственных служащих: административно-правовое содержание и способы преодоления противоправности : автореферат дисс. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2007.

Лисюткин А.Б. О понятии категории «ошибка» в юриспруденции: логико-философский аспект. Правоведение. 1996. № 3 (214). С. 20-27

Лисюткин А.Б. Ошибка как категория правоведения: теоретико-методологический аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2002. 41 с.

Общее административное право: учебник / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2007. 848 с.

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) – Центральный Дворец бракосочетания. URL: https://kharkov.info/place/otdel-gosudarstvennoy-registracii-aktov-grazhdanskogo-sostoyaniya-rags-centralnyy-dvorec

Якушин В.А., Назаров В.В. Ошибка в уголовном праве и ее влияние на пределы субъективного вменения (теоретические аспекты). Ульяновск : УлГУ, 1997. 62 с.

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Горбік, Д. (2020). ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОМИЛКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 78-84. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-09
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право